Beviljade forskningsbidrag inför 2020

Neurostödd forskning Hela 88 ansökningar var med och konkurrerade om årets ordinarie utdelning från Neurofonden. 32 av dem fick efter beslut i Neurofondens styrelse 6 december dela på närmare 1,8 miljoner kronor.

Exempel på diagnoser och symtom som beviljats forskningsbidrag inför 2020 är: amyotrofisk lateralskleros (ALS), ataxier, dysfagi, epilepsi, Huntingtons sjukdom, inflammatorisk polyneuropati, multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom och stroke. 

Forskningsbidrag - hela listan:

 • Fernandez-Capetillo, Oscar Karolinska Inst DRUG AND GENETIC SCREENING FOR NOVEL THERAPIES AGAINST ALS
 • Samuelsson, Kristin Karolinska Universitetssjukhuset En longitudinell studie av biomarkörer hos anlagsbärare samt patienter med TTR-FAP (BIOFAP)
 • Lindholm, Beata Skåne Universitetssjukhus Konsekvenser av Parkinsons sjukdom/Parkinsonism: leddeformiteter och dess inverkan på funktionen
 • Gorczyca, Agnes Karolinska Institutet Multipel skleros och immunmodulerande läkemedel i relation till graviditet.
 • Norlander, Anna Skånes Universitetssjukhus Fatigue hos personer med potentiell förmåga att återgå i arbete efter stroke
 • Gabery, Sanaz Lunds universitet The role of lateral hypothalamic pathology in ALS and bv-FTD
 • Al Nimer, Faiez Karolinsk Inst Patogenes för multipel skleros, EBV och B-cell depleteringsbehandling
 • Evertsson, Björn Karolinska Inst Biomarkörer associerade med långsiktig utveckling av vävnadsskador och hjärnatrofi vid MS
 • Wallin, Andreas Karolinska Institutet Balance and gait during complex activities in people with MS and the experiences of limited balance
 • Rova, Elin Neurorehab, Rehab Öst Utvärdering av behandlingsmetoden IQoro® vid dysfagi efter stroke
 • Biström, Martin Umeå Universitet Miljö och geners betydelse för uppkomsten av Multipel skleros
 • Thams, Sebastian Karolinska Institutet “RAG-time”: unlocking intrinsic regenerative mechanisms in ALS?
 • Cheong, Rachel Lunds universitet The oxytocin system as a novel therapeutic target for the neuropsychiatric component of Huntington’
 • Kmezic, Ivan Karolinska Universitetssjukhuset BioPas - Biomarkörs- och patogenetisk studie av inflammatorisk polyneuropati
 • Hallberg, Susanna Danderyds Sjukhus AB Immunologiska komplikationer vid långtidsbehandling med rituximab vid multipel skleros
 • Zelano, Johan Göteborgs universitet Förvärvad epilepsi: rätt behandling för rätt patient
 • Piket, Eliane Karolinska inst MicroRNA-150 i multipel skleros - Funktionell påverkan och dess terapeutiska potential
 • Tengvall, Katarina Karolinska institutet Molekylär mimicry mellan alfa-beta crystallin och EBNA-1 i multipel skleros
 • Virel, Ana Umeå Universitet Beneficial impact of antioxidants in the degenerated dopamine system
 • Persson, Hanna Göteborgs universitet Neurologiska hälsotillstånd – inverkan på trafikskadehändelser, bilköring och säkerhet
 • Kultima, Kim Upsala Universitet Tidig diagnos av sekundär progressiv multipel skleros
 • Zeitelhofer Adzemovic, Milena Karolinska inst BMP-6 medierad reglering av järnhomeostasen vid multipel skleros
 • Rosengren, Lina Lunds Universitet Att leva med Parkinsons sjukdom
 • Andersson, Klara Medicinkliniken Östra Sjukhuset Stigmatisering och livskvalitet vid epilepsi
 • Ewing, Ewoud Karolinska inst Epigenetic changes following disease modifying treatment help understand treatment effects in MS
 • Brauner, Susanna Karolinska Institutet The influence of environment and lifestyle on Myasthenia gravis- a nationwide study
 • Paucar, Martin KI och Karolinska Universitetssjukhuset Studier om hereditära ataxier och parapareser med betoning på trinukleotidexpansioner
 • Han, Jinming Karolinska Inst Microglial replacement therapy as a promising strategy for multiple sclerosis
 • Lexell, Jan Akademiska sjukhuset Upplevelser av teambaserad och målinriktad rehabilitering hos personer med Parkinsons sjukdom
 • Hill, Mattias Lunds universitet Structural and Functional Changes in the Pulmonary System in Spinal Cord Injury
 • Juto, Alexander Karolinska univ.sjukhus Anti-CD20 therapy in multiple sclerosis – clinical and paraclinical outcomes
 • Needhamsen, Maria Karolinska Institutet Study of age acceleration in Multiple Sclerosis patients

Innehållsansvarig: Henrik Östman