Bild på Lena Bergsten som har polyneuropati. Foto: Peder Björling.
Bild på Lena Bergsten som har GBS, en ovanlig form av polyneuropati. Foto: Peder Björling.

Svagströmsstimulering av ryggmärgen kan underlätta för personer som lider av kronisk smärta

Neurostödd forskning En ny metod för att behandla polyneuropatismärta har nyligen beviljats medel från Neuroförbundet. Studien leds av Magnus Thordstein på Klinisk Neurofysiologi i Linköping och är en fortsättning på en tidigare studie inom smärtlindring.

Kronisk smärta är ett stort problem för många människor. Smärtan skapar ofta ett svårt lidande hos individer och deras närstående. Behandlingarna som finns idag har ofta en otillräcklig effekt eller oacceptabla biverkningar.

Metoden som beviljats medel går ut på att se hur svagströmsstimulering av ryggmärgen kan underlätta kronisk smärta. Tekniken är ofarlig och utan egentliga biverkningar. Patienter kan behandla sig själva i hemmet och genom att noggrant utvärdera och utveckla svagströmsstimuleringen vill forskargruppen nu se hur detta kan hjälpa till med smärtlindring.

Projektet går ut på att undersöka hur svagströmsstimulering kan lindra kronisk nervsmärta samt hur man kan göra behandlingen mer effektiv. Det kommer vara samma principiella upplägg som i den första kliniska studien där gruppen undersökte smärtlindring hos friska forskningspersoner. Med den nya metoden kommer doseringen av svagströmsstimulering öka
med fler stimuleringar under längre tid, för att se hur personer som lider av kronisk smärta svarar på behandlingen.

Forskning om neurologiska sjukdomar

Tack vare gåvor från allmänhet och företag kan Neuro varje år fördela medel till forskning som gör skillnad för personer med neurologiska diagnoser. Vi delar i stor utsträckning ut bidrag till projekt där vi ser att resultaten kan komma sjuka människor till godo inom en relativt snar framtid.