Neurofondens stora utdelning

 

2023

Styrelsen beslutade att 2023 års stora bidrag skulle tilldelas forskning om als:

-Att bevilja Anneli Ozanne med medsökanden 4 msek.

Projektets titel Stödintervention för familjer där en person drabbats av ALS. Docent och universitetssjukhusöversjuksköterska Anneli Ozanne Göteborgs Universitet/Sahlgrenska universitetssjukhuset Lektor och sjuksköterska Birgitta Jakobsson Larsson Uppsala Universitet/akademiska sjukhuset.

 

-Att bevilja Peter Andersen med medsökanden 5,4 msek.

Projektets titel Om orsakerna till Amyotrofisk lateral skleros (ALS): Translationell klinisk-genetisk forskning om ALS med eller utan demenssjukdom: Hämning av bildning och spridning av SOD1 prioner som ny effektiv behandling av ALS. Professor Peter Andersen, Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet.

-Att bevilja Caroline Ingre med medsökanden 4,5 msek.

Projektets titel Early disease mechanisms and predictions of patient outcome in ALS: Translation from bench to bedside through the Karolinska ALS Consortium Applicants and Affiliations Associate. Professor Caroline Ingre Karolinska Institutet.

 

2022

2022 års stora bidrag om 800 000 kronor inom området smärta har tilldelats: 

  • Björn Gerdle, Professor emeritus och överläkare, Bijar Ghafouri, Professor proteinkemist, och Emmanuel Bäckryd, Docent och överläkare, verksamma vid Linköpings universitet och Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Region Östergötland. Bidraget beviljats för deras forskning om en biobank för personer med kroniska smärtor.

 

 

2021

  • 2021 års stora bidrag om 400 000 kronor inom området spasticitet har tilldelats Bengt Skoog, MD, PhD, docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet för sin forskning om spasticitet vid ryggmärgsskada.
  • 2021 års stora bidrag om 400 000 kronor inom området narkolepsi tilldelas Dr. med. Katharina Fink, neurolog Karolinska Institutet för sin studie om riskfaktorer och genetiska faktorer vid narkolepsi.