En fotboll som ligger i grönt gräs. Foto.
Högre nivåer av fysisk aktivitet hos fotbollsspelare jämfört med kontroller skulle kunna vara anledningen till deras lägre risk för Parkinsons sjukdom. Foto: Pixabay.

Mindre risk för parkinson hos allsvenska fotbollsspelare

Neurostödd forskning Risken för Parkinsons sjukdom var lägre och för ALS gick det inte att få tillräckligt säkert resultat. Däremot såg man att män som spelade fotboll i allsvenskan fram till mitten av 1900-talet hade en högre risk för demens än män från den övriga befolkningen. Detta enligt en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten har publicerats i tidskriften The Lancet Public Health.

Sporter som medför en risk för smällar mot huvudet har väckt oro för att potentiella hjärnskador kan uppstå hos utövarna.

Även nickar inom fotbollen har pekats ut som en riskfaktor. Till exempel begränsade det engelska fotbollsförbundet 2021 antalet nickar som fotbollsspelare bör genomföra på träningar.

Skotsk studie

Rekommendationen kom efter att en skotsk studie visat på tre till fem gånger förhöjd risk för neurodegenerativa sjukdomar, såsom demens, ALS och Parkinsons sjukdom, hos tidigare professionella spelare.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet undersökt hur risken för demens och andra neurodegenerativa sjukdomar ser ut för allsvenska fotbollsspelare jämfört med andra i befolkningen.

Inga säkra resultat för ALS

Studien visade att fotbollsspelarna hade 62 procent högre risk för demens än kontrollgruppen. Risken för Parkinsons sjukdom var däremot 32 procent lägre hos fotbollsspelarna och ALS var alltför sällsynt för att ge säkra analysresultat. Studien visade också att fotbollsspelarna i snitt levde något längre än andra män.