Beviljade forskningsbidrag inför 2023

 

Forskningsbidrag - hela listan:

 • Hallberg, Pär - Genetiska och immunologiska orsaker till allvarliga gastrointestinala biverkningar av COMT-hämmare | Medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Klinisk kemi och farmakologi.
 • Carlström, Karl - Karaktärisering av MS riskgener i humana oligodendrocyter |Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik Molecular Neuroscience
 • Sennfält, Stefan -Incidens i ALS i Sverige 2000-2022 | Institutionen för klinisk neurovetenskap.
 • Kläppe, Ulf - Can body-fluid biomarkers predict quality of life and psychological distress in ALS patients? | Institutionen för klinisk neurovetenskap.
 • Neumann, Susanne - ROS Delineates Oligodendrocytic Commitment in Lateral ventricular Neural Stem Cells | Klinisk Neurovetenskap.
 • Sorini, Chiara - Targeting neuroinflammation and neurodegeneration using artificial ligands | Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience (CNS).
 • Ljungblom, Sara - Sambandet mellan Grit, Fysisk aktivitet och Parkinsons sjukdom | Närhälsan, Rehab.
 • Butler Forslund, Emelie - Avancerad analys av gång, styrka och EMG hos personer med ryggmärgsskada
 • Nilsson, Hanna - Sömnsvårigheter efter stroke | Institutionen för hälsovetenskaper, Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin.
 • Ytterberg, Charlotte - Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros: en feasibilitystudie | Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi, 23100.
 • Jonsson, Dagur - Longitudinal undersökning av biomarkörer i NMOSD jämfört med MS och SLE | Karolinska Institutet, ME Klinisk Neurofysiologi
 • Ewing, Ewoud - Epigenetic changes in immune cells after treatment in MS | Karolinska institutet, Clinical Neuroscience
 • Winroth, Ivar - The role of GGGGCC-repeat expansion in C9orf72 as a cause of ALS and FTD in Sweden. | Klinisk Vetenskap, Neurovetenskaper.
 • Pahlevan Kakhki, Majid - The role of EBV-mediated DNA methylation changes in Multiple Sclerosis pathogenesis | Karolinska University Hospital Solna, Department of Clinical Neuroscience,
 • Douse, Christopher - The function of ZNF638, a new MS-associated gene, in human brain development | Experimental Medical Science, Lund Stem Cell Center
 • Lundström, Erik - Rädda hjärnblödningen: Genesis | Medicinska vetenskaper Neurologi.
 • Rodriguez-Vieitez, Elena - Prognostic value of brain cortical microstructure and inflammation in frontotemporal-ALS spectrum | Dept. Neurobiology, Care Sciences and Society Neurogeriatrics Division.
 • Gkiotsaliti, Sotiria - Förbättrad diagnostik av neuromuskulära sjukdomar hos barn och ungdomar | Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
 • Han, Yanan - Characterization of the impact of Rituximab on the cellular phenotype of Multiple Sclerosis | Karolinska Institutet.
 • Melin, Sara - Suicid vid epilepsi | Klinisk neurovetenskap, CNS.
 • Flink, Maria - Health literacy in patient education after stroke – a literature review | Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för allmänmedicin och primärvård.
 • Andreasson, Ingrid - Dans för Parkinson - Deltagares upplevelser av dans som träning | Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamheten för arbets- och fysioterapi.
 • Wilson, Sara - TSC treatment and neuropathology during development | Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IM.
 • Conradsson, David - Hur kan promotion av fysisk aktivitet fungera på distans efter stroke eller TIA? | Karolinska Institutet.
 • Håglin, Lena - How does Vitamin Status affect Olfactory Function in Parkinson's Disease? | Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Familjemedicin.
 • Lindgren, Ingrid - Förändring i sensomotorisk funktion och smärta i övre extremitet under första året efter stroke | Inst. för hälsovetenskaper, Lunds universitet, Fysioterapi.
 • Leavy, Breiffni - Stöd för Träning i Hemmet med Parkinsons Sjukdom- STEPS | Karolinska Institutet, Fysioterapi.
 • Thomas, Olivia - Investigating the EBNA1 immune response in multiple sclerosis and its cross-reactive potential | Karolinska Institute, Department for Clinical Neuroscience.
 • Ruffin, Nicolas - Hur B-celler driver patogen T-celldifferentiering i MS | Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS).
 • Wallin, Andreas - Brain activation during complex walking and cognitive dual-tasking in people with multiple sclerosis | Neurobiologi vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi.
 • Iacobaeus, Ellen - Studier på svår neuroinflammatorisk sjukdom, fokus på NMOSD, NPSLE och myelit | Karolinska Institutet, Avdelningen för neuro.
 • Johansson, Hanna - Förbättra och optimera klinikbaserade tester av gångförmåga vid Parkinsons sjukdom | Neurobiologi, vårdvetenskap & Samhälle, Avdelningen för Fysioterapi.
 • Kjörk, Emma - Digitalt stöd vid strokeuppföljning - användbarhet ur ett personalperspektiv | Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Klinisk Neurovetenskap.
 • Thordstein, Magnus - Neuromodulering av spinal funktion. Ny, enkel och säker metod för behandling av polyneuropati-smärta | BKV, Klinisk Neurofysiologi
 • Leykam, Laura - Structural analysis of pathological SOD1 aggregates involved in ALS pathogenesis | Umeå University Medical Biosciences.
 • Klurfan, Paula - Epidemiology, Radiology and Long-term Outcome in Non-Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage | Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neurokirurgi.
 • Manouchehrinia, Ali - Early detection of multiple sclerosis: a life-course predictive modelling approach | Clinical Neuroscience, Neuro.
 • Nyholm, Dag - Utveckling av biomarkörprofiler för Parkinsons sjukdom i prodromalfasen | Medicinska vetenskaper, Neurologi.
 • Asplund Högelin, Klara - Discovering the key pathway by which EBV infection leads from health to MS disease | Institutionen för klinisk neurovetenskap, Neuroimmunologi.
 • Ansar, Saema - Ny metod för att förbättra rehabilitering efter stroke med nanoteknologi | Institutionen för kliniska vetenskaper, Neurokirurgi.
 • Grut, Viktor - Riskfaktorer för multipel skleros – exponering under barn- och ungdomsår | Klinisk Vetenskap, Neurovetenskaper.
 • Virhammar, Johan - Läkemedelsbehandling av normaltryckshydrocefalus med acetazolamid | Institutionen för Medicinska vetenskaper, neurologi.
 • Alonso Magdalena, Lucia -Multipel skleros i Malmö Stad | Skånes universitetssjukhus, Neurologi.
 • Mentesidou, Eleni - Multipel Skleros debut i hög ålder: epidemiologi, neuroradiologiska fynd och biomarkörer | Karolinska universitetssjukhus, Mottagning Neuro Huddinge.
 • Stridh, Pernilla - Genetic and environmental risk clustering to identify distinct trajectories in Multiple Sclerosis | Klinisk Neurovetenskap, Neuroimmunologi.
 • Smith, Kelsi - Pigementation genes and the timing of sun exposure in multiple sclerosis development and progression | Karolinska Institutet, Clinical Epidemiology Division.
 • Needhamsen, Maria - Human TMEV-like cardiovirus in neurological disorders | Clinical Neuroscience Neuro