Beviljade forskningsbidrag inför 2021

Neurostödd forskning Hela 98 ansökningar var med och konkurrerade om årets ordinarie utdelning från Neurofonden. 48 av dem fick efter beslut i Neurofondens styrelse den 11 december 2020 dela på närmare 3 miljoner kronor.

Exempel på diagnoser och symtom som beviljats forskningsbidrag inför 2021 är: amyotrofisk lateralskleros (ALS), afasi, epilepsi, ryggmärgsbråck, polyneuropati, multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom och stroke. 

Forskningsbidrag - hela listan:

 • Söderhielm, Kajsa, Logoped, MSc Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken KI DS, Får med afasi möjlighet att vara delaktiga vid möten om individuella rehabiliteringsplaner? KI DS
 • Michael, Eva, Specialistläkare inom barnneurologi Barnneurologmottagning, DSBUS Göteborgs Universitet, KOMPIS-KOngenital MyoPati Interventions Studie Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
 • Ytterberg, Charlotte, Lektor Karolinska Institutet, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros
 • Ingre, Caroline, Läkare Karolinska Universitetssjukhuset Neurovetenskap Att visualisera ALS - amyotrofisk lateral skleros (VIALS). Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
 • Håkansson, Gustaf, Barnneurolog, doktorand Karolinska Institutet/Astrid Lindgrens Barnsjukhus CLINTEC Klinisk vetenskap intervention och teknik Hjärnans funktion och organisation i skolåldern efter svår syrebrist vid förlossningen Karolinska Institutet, institution CLINTEC
 • Frisell, Thomas, Samordnare / docent Karolinska Institutet Inst för Medicin Solna Samhällsekonomiska konsekvenser av off-label behandling med rituximab vid multipel skleros Avdelningen för Klinisk Epidemiologi, Inst för Medicin Solna, Karolinska Institutet
 • Zhu, Keying, Msc, MD Stockholm Karolinska Institutet Novel immunotherapy for neuroinflammation: drug repurposing and nanoengineering for myeloid cells Karolinska Institutet
 • Bendt, Martina, Leg sjukgymnast, Doktorand KI Spinaliskliniken, Rehab Station Stockholm Neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle Fysisk funktion och kognitiv påverkan hos vuxna med ryggmärgsbråck Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet
 • Melin, Esbjörn, Dr. Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund Pre-clinical investigation of chemogenetics as a treatment of drug resistant epilepsy Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
 • Asplund Högelin, Klara Doktorand Karolinska Institutet Institutionen för klinisk neurovetenskap SARS-CoV-2-specific B - and T-cell responses in MS patients treated with immunotherapies Karolinska Institutet
 • Kalomoiri, Maria, PhD candidate Center for Molecular Medicine (CMM) Karolinska Institute Targeting the HLA variants with applied epigenetics Karolinska Institute
 • Zetterström, Per, Dr Umeå Universitet Medicinsk Biovetenskap ALS caused by SOD1 prions: development of therapies and diagnostics Medicinsk Biovetenskap
 • Nyholm, Dag, Specialistläkare, docent Akademiska sjukhuset Neurovetenskap ProdromalPD-studien: multipla biomarkörer för tidig diagnostik och behandling av Parkinsons sjukdom Neurovetenskap, neurologi, Uppsala Universitet
 • Flink, Maria, Med dr Karolinska Institutet Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle "Teach back" för ökad förståelse av utskrivningsinformation och användning av läkemedel vid stroke -
 • Lindholm, Beata, fysioterapeut, specialist i neurologi VO NRMG; Skåne Universitetssjukhus Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö Konsekvenser av Parkinsons sjukdom/Parkinsonism: leddeformiteter och dess inverkan på funktionen
 • Ozanne, Anneli, Universitetslektor, sjuksköterska Göteborgs universitet, Neurosjukvården, SU Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Att upprätthålla barns hälsa när en förälder drabbas av ALS– utveckling av en modell för att främja Vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Hill, Mattias, Leg. läkare Lunds universitet Institutionen för hälsovetenskaper Cardiovascular Autonomic Integrity in Middle-aged People with Severe High-level Spinal Cord Injury Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet
 • Al Nimer, Faiez, MD, PhD Centrum för Neurologi, Akademisk specialistcentrum Karolinska Institutet Patogenes för multipel skleros, EBV och B-cell depleteringsbehandling Karolinska Institutet
 • Petersson, Malin, Forskningsassistent, PhD registration due october Karolinska institutet Klinisk neurovetenskap The influence of genetics and environment on Myasthenia gravis- a nationwide study Institutionen för klinisk neurovetenskap
 • Ruffin, Nicolas, PhD Centrum för Molecylär Medicin CMM Karolinska Institutet Hur B-celler driver patogen T-celldifferentiering i MS Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)
 • Carlström, Karl, Dr Karolinska Institutet Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik Karaktärisering av MS riskgener i humana oligodendrocyter Karolinska Institutet
 • Thordstein, Magnus, Öl, Doc., Adj lektor universitetssjukhuset IKE Ny, enkel och icke-invasiv behandling av neuropatisk smärta. BKV, Linköpings Univ.
 • Kular, Lara, Assistant Professor Center for Molecular Medicine L8:04 Karolinska Institutet Utilizing epigenetics to study the impact of smoking in Multiple Sclerosis Karolinska Institutet
 • Piket, Eliane PhD student Center for Molecular Medicine Karolinska Institute Virala sncRNA i multipel skleros - Funktionell påverkan och biomarkör potential Karolinska Institutet
 • Norlander, Anna, Fysioterapeut Skånes Universitetssjukhus Inst. för hälsovetenskaper, Lunds Universitet Fatigue hos personer som återgått i arbete efter lindrig till måttlig stroke Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds Universitet
 • Eriksson Dufva, Ann, Leg läkare Karolinska Institutet Department of Clinical Neuroscience An investigation of the effect of Rituximab in Myasthenia Gravis Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet
 • Pircs, Karolina, biträdande universitetslektor Lunds Universitet, BMC Medicinska Fakulteten Nervcellsförnyelse genom restitution av autofagi Lund University
 • Zeitelhofer Adzemovic, Milena, MD, PhD Akademisk specialistcentrum Centrum för neurologi Blockering av PDGFRa förhindrar autoimmun polyneuropati
 • roybon, laurent Group Leader; Associate professor Lunds Universitet Faculty of Medicine Unravelling ALS specific cellular phenotypes and developing a gene therapy using patient cells Lunds Universitet
 • Westin, Karin Läkare, Karolinska Universitetssjukhuset Department of Clnical Neuroscience, KI Hur påverkar epileptisk aktivitet storskaliga hjärnnätverk hos barn med epilepsi? Instutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
 • Kjörk, Emma, Leg Arbetsterapeut Göteborgs Universitet Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi Identifiera hälsoproblem efter stroke med digital uppföljning via Vårdguiden 1177 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
 • Raffetseder, Johanna, PhD Linköpings Universitet Institutionen f Biomed o Kliniska Vetenskaper Gestagener som möjlig immunmodulerande behandlingsstrategi vid multipel skleros Linköpings Universitet
 • Wickström, Ronny, Överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa Treatment of paediatric-onset Multiple Sclerosis Inst för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet
 • Johansson, Gudrun, Leg fysioterapeut specialist Neurorehab Sävar Inst för Samhällsmedicin och rehabilitering Effekter och erfarenheter av öppenvårdsrehabilitering vid Parkinsons sjukdom och stroke
 • Hedström, Anna Karin, Dr Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institutet Betydelsen av påverkbara livsstilsfaktorer för sjukdomsförloppet vid multipel skleros Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet
 • Hellberg, Sandra, Postdoc Linköpings universitet Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM) Identifying gene-environment interactions for predicting disease severity and progression in MS Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi, Linköpings universitet
 • Samuelsson, Kristin, Dr Tema Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för klinisk neurovetenskap, Neuro En longitudinell studie av biomarkörer hos anlagsbärare samt patienter med TTR-FAP (BIOFAP) Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
 • Jons, Daniel, Spec Läkare, Doktorand Neurologkliniken Sahlgrenska, Göteborg Institutionen för neurovetenskap och Fysiologi, Sa Serum Neurofilament Light Chain nivåer hos individer med presymptomatisk multipel skleros Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
 • Lund, Harald, Dr Karolinska Institutet Institutionen för fysiologi och farmakologi Impaired TGF-beta signaling in microglia - a novel disease mechanism in ALS? Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
 • Abzhandadze, Tamar, PhD student Rehabilitation medicine Institute of Neuroscience and Physiology FAKTORER SOM INVERKAR PÅ BESLUT OM KOGNITIV SCREENING PÅ STROKEENHETER Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi
 • Lexell, Jan, Professor, överläkare Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin Institutionen för hälsovetenskaper UPPLEVELSER AV TEAMBASERAD OCH MÅLINRIKTAD REHABILITERING HOS PERSONER MED PARKINSONS SJUKDOM
 • Needhamsen, Maria, Dr Karolinska Institutet Clinical Neuroscience Study of age acceleration in Multiple Sclerosis patients Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience
 • jonsson, ulrica doktorand Göteborgs Universitet Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Hälsoproblem hos vuxna med cerebral pares. Institutionen för Kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet
 • Sarlus, Heela, PhD Karolinska Institutet Klinisk Neurovetenskap Amniotic epithelial cell induced anti-inflammatory microglia-like cells as a novel ALS immunotherapy Klinisk Neurovetenskap
 • Kultima, Kim, Doktor Upsala Universitet Medicinska vetenskaper Tidig diagnos av sekundär progressiv multipel skleros Medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet
 • Wasling, Pontus, Överläkare Neurologmottagningen, SU/Sahlgrenska Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Ger sömnstörning vid narkolepsi hjärnskador? Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi
 • Hafsteinsdottir, Brynhildur, ST läkare Neurologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Biomarkörer i serum hos patienter med inflammatoriska neuropatier, korrelation med sjukdomsaktivet Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet
 • Johansson, Kalle, MD Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Biomarkörer för fatigue vid MS och Narkolepsi Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi

Innehållsansvarig: Henrik Östman