Stöd och hjälp i vardagen

Man kan skilja mellan direkt och indirekt stöd och hjälp i vardagen för anhöriga som tar hand om någon som lever med en neurologisk diagnos.

Det finns samhällsinsatser som kan underlätta vardagslivet för dig och för den som är sjuk. Tveka inte att be om hjälp, så kan du använda din energi till sådant som ger ett mervärde för dig och din närstående.

Några exempel på direkt anhörigstöd

Avlösarservice

Många anhöriga gör ofta stora vårdinsatser till personer som har svåra neurologiska diagnoser. De anhöriga kan behöva avlastning för att vila eller för egna aktiviteter utanför hemmet. Vid dessa tillfällen kan man få avlösarservice.

Avlösarservice innebär att en person som är anställd av kommunen (eller ett kooperativ eller privat företag) tillfälligt tar över omvårdnaden om personen som behöver vård från den anhöriga. Ansökan görs hos kommunen.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende för till exempel äldre eller funktionshindrade som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. 

Det finns insatser som ger stöd till den som är sjuk vilket innebär att livet även förenklas och avlastas för dig som är anhörig.

Exempel på indirekt anhörigstöd

Hemtjänst

Hemtjänst beviljas av socialtjänsten och består av hjälp och stöd till en enskild person i det egna hemmet eller motsvarande så att personen ska kunna fortsätta bo kvar hemma.

Bostadsanpassning

En person med funktionshinder kan få ett ekonomiskt bidrag för att anpassa sin bostad - bostadsanpassningsbidrag. Bidraget kan erhållas för att göra förändringar i, eller i närheten av, din bostad, så att bostaden fungerar i vardagen. 

 

 Färdtjänst

Om en person på grund av sitt funktionshinder har svårt att förflytta sig, eller har svårt att färdas med kollektiva färdmedel, kan man bli beviljad färdtjänst. 

 Assistans

Personlig assistans är en av tio insatser som kan erhållas inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Frågor som gäller sjukvård och hjälpmedel

Vi har samlat praktisk information om patientlagen, hur man gör om man inte är nöjd med vården, hur man gör för att få remiss till specialist eller får hjälpmedel i menyn under rubriken Diagnosstöd. 

Innehållsansvarig: Helene Landersten