Två kvinnor, en ung en äldre, tittar på en tredjekvinna (med ryggen mot kameran). Foto.
Ansvaret för att hjälpa anhöriga ligger oftare på kvinnor än på män. Foto: Peder Björling.

Fler kvinnor än män känner sig psykiskt utmattade av ansvar för närstående

Var fjärde kvinna som tar hand om närstående känner sig ofta psykiskt utmattad av ansvaret. Omsorgen om nära och kära gör också att tre av tio kvinnor ofta oroar sig för framtiden. Bland män är motsvarande andelar hälften så höga.

I en rapport som nyligen publicerats har Jämställdhetsmyndigheten analyserat resultat från den nationella Jämställdhetsundersökningen där 6 500 svenskar bland annat svarat på frågor om psykisk hälsa.

Arbetsbelastning är en annan faktor som har samband med psykisk hälsa. Med ökad belastning på jobbet minskar nivåerna av välmående för både kvinnor och män. På samma sätt påverkar prestationskrav den psykiska hälsan negativt. Faktorer som gör att människor får en bättre psykisk hälsa är däremot att ta risker, att prata om känslor eller att ha någon som visar en kärlek och tillgivenhet.

– Totalt sett har något fler män än kvinnor en god psykisk hälsa. Det beror på en mängd olika saker men genom den här undersökningen ser vi att till exempel det obetalda omsorgsarbetet påverkar. Något fler kvinnor än män uppger att de har ansvar för att ta hand om någon i sin närhet men en betydligt större andel av kvinnorna uppger att de ofta blir psykiskt utmattade av det. Samma mönster ser vi i att kvinnor betydligt oftare oroar sig för framtiden på grund av omsorgsansvaret, säger Sara Andersson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, till sajten Neurologiisverige.se.