Bild på Lise Lidbäck som sitter med täckjacka i rullstol. Solen lyser mjukt på ansiktet. Hon ler. Foto.
Lise Lidbäck är Neuros förbundsordförande. Foto: Alfred Skogberg/Neuro.

Neuro välkomnar Sveriges första nationella anhörigstrategi

Nu har regeringen beslutat om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Den ska stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg och även göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet.

- Sveriges första nationella anhörigstrategi är varmt välkommen! Vår erfarenhet från åratals medlemsundersökningar är att anhöriga är otroligt viktiga för att vardagen ska fungera för våra medlemmar, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuro.

Regeringen ger inom ramen för strategin bland annat tre uppdrag till Socialstyrelsen. Dessutom utökas statsbidraget för organisationer som stödjer anhöriga.

- Vi välkomnar att det extra statsbidraget för att stötta anhöriga nu permanentas. På Neuro har vi tack vare statsbidragsutdelning till organisationer som stödjer anhöriga kunnat satsa på anhörigstödjare. Vi har också kunnat utveckla vår anhörigverksamhet, både lokalt och nationellt. Bidraget innebär att vi kan fortsätta med verksamheten, säger Lise Lidbäck.

Tre kategorier tydliggörs

I ett pressmeddelande från Socialdepartementet framgår att behoven inom tre kategorier formuleras för att tydliggöra vad som behöver göras. Dessa är:

  1. Att välfärdens insatser till den närstående fungerar.
  2. Att välfärdens insatser till den närstående ges med ett anhörigperspektiv. Det innebär att vården och omsorgen utförs med beaktande också av den anhörigas behov av till exempel delaktighet och information och att den anhöriges insatser uppmärksammas.
  3. Att anhöriga därutöver kan ha behov av stöd för egen del. Sådant stöd kan till exempel bestå i information, utbildning, avlösning, ekonomiskt stöd och samtalsstöd.

Utgångspunkten för strategin är att anhörigas insatser och delaktighet alltid ska bygga på frivillighet.

Stort stödbehov

Neurologiska diagnoser skapar ofta stora hjälp- och stödbehov som många gånger hanteras av anhöriga. De får alltför ofta inte det samhällsstöd de borde ha rätt till.

- Att regeringen nu beslutar om Sveriges första nationella anhörigstrategi är därför inte en dag för sent, säger Lise Lidbäck.