Ekonomiska stöd

Det finns möjlighet till ekonomisk ersättning för en anhörig som vårdar en person som lever med en svår neurologisk diagnos och har funktionshinder. Det finns också olika typer av ersättning för den som är sjuk och inte kan arbeta.

Anhöriganställning

Kommunens biståndshandläggare beslutar om du kan bli anställd för att vårda en anhörig, det kallas anhöriganställning. Riktlinjerna för anhöriganställning varierar mellan olika kommuner i Sverige.

Vid en anhöriganställning betalar kommunen ut lön enligt gällande avtal. Den som behöver vård betalar en avgift enligt fastställd taxa för hemtjänst, men har en anhörig som utför beviljade insatser istället för till exempel hemtjänstpersonal.

Närståendepenning

Närståendepenning innebär ersättning för att under en begränsad tid avstå från förvärvsarbete och i stället vara hos en närstående person som är svårt sjuk. Det är att vara ett stöd för den som är sjuk men inte att hjälpa personalen med det praktiska arbetet. Med svårt sjuk menas att sjukdomen är ett påtagligt hot mot personens liv. Ansökan om närståendepenning beslutas av Försäkringskassan.

Sjukpenning

Den som är anställd men som blivit sjuk kan få sjukpenning under en begränsad tid på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent. Sjukpenning ska godkännas av Försäkringskassan. I god tid innan man varit sjukskriven närmare 180 dagar är det viktigt att ha en plan hur man ska göra framöver, för att undvika att förlora sin sjukpenninggrundande inkomst SGI.

Sjukersättning

För den som på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning troligen aldrig kommer att kunna arbeta kan sjukersättning beviljas av Försäkringskassan. Gäller personer mellan 30-64 år. Sjukersättning kan beviljas med 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent, beroende på nedsättningen av arbetsförmågan.

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 29 år och har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år.

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning är en ersättning du kan få på grund av de konsekvenser som din funktionsnedsättning medför för dig i form av extra kostnader. För exempelvis läkemedel, sjukvård, hjälpmedel eller avgifter för hemtjänst. Det handlar om olika kostnader som går utöver vad som är normalt för en person utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. 

Innehållsansvarig: Helene Landersten

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet