Ekonomiska stöd

Det finns möjlighet till ekonomisk ersättning för en anhörig som vårdar en person som lever med en svår neurologisk diagnos och har funktionshinder. Det finns också olika typer av ersättning för den som är sjuk och inte kan arbeta.

Anhöriganställning

Kommunens biståndshandläggare beslutar om du kan bli anställd för att vårda en anhörig, det kallas anhöriganställning. Riktlinjerna för anhöriganställning varierar mellan olika kommuner i Sverige.

Vid en anhöriganställning betalar kommunen ut lön enligt gällande avtal. Den som behöver vård betalar en avgift enligt fastställd taxa för hemtjänst, men har en anhörig som utför beviljade insatser istället för till exempel hemtjänstpersonal.

Närståendepenning

Närståendepenning innebär ersättning för att under en begränsad tid avstå från förvärvsarbete och i stället vara hos en närstående person som är svårt sjuk. Det är att vara ett stöd för den som är sjuk men inte att hjälpa personalen med det praktiska arbetet. Med svårt sjuk menas att sjukdomen är ett påtagligt hot mot personens liv. Ansökan om närståendepenning beslutas av Försäkringskassan.

Sjukpenning

Den som är anställd men som blivit sjuk kan få sjukpenning under en begränsad tid på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent. Sjukpenning ska godkännas av Försäkringskassan. I god tid innan man varit sjukskriven närmare 180 dagar är det viktigt att ha en plan hur man ska göra framöver, för att undvika att förlora sin sjukpenninggrundande inkomst SGI.

Sjukersättning

För den som på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning troligen aldrig kommer att kunna arbeta kan sjukersättning beviljas av Försäkringskassan. Gäller personer mellan 30-64 år. Sjukersättning kan beviljas med 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent, beroende på nedsättningen av arbetsförmågan.

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 29 år och har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år.

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning är en ersättning du kan få på grund av de konsekvenser som din funktionsnedsättning medför för dig i form av extra kostnader. För exempelvis läkemedel, sjukvård, hjälpmedel eller avgifter för hemtjänst. Det handlar om olika kostnader som går utöver vad som är normalt för en person utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. 

Innehållsansvarig: Helene Landersten

 

Relaterade nyheter

2023-05-15

Material för anhöriggrupper - från NKA

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) har tagit fram stödmaterial för den som vill starta en egen anhöriggrupp.

Läs mer
2023-02-08

Fler kvinnor än män känner sig psykiskt utmattade av ansvar för närstående

Var fjärde kvinna som tar hand om närstående känner sig ofta psykiskt utmattad av ansvaret. Omsorgen om nära och kära gör också att tre av tio kvinnor ofta oroar sig för framtiden. Bland män är motsvarande andelar hälften så höga.

Läs mer

Anhörigträff

En gång i månaden arrangerar vi träffar för dig som är medlem i Neuro och anhörig/närstående/nära vän eller till exempel kollega till någon som lever med en neurologisk diagnos. Information om hur du kommer med på träffen finner du nedanför.

Läs mer
2021-10-06

Neuro lanserar stödjare för anhöriga och närstående medlemmar

I dag den 6 oktober är det såväl den nationella som europeiska Anhörigdagen. Och just i dag lanserar vi på Neuro därför särskilda stödjare för anhöriga och närstående medlemmar. Stödjarna kan du som medlem samtala med vid behov. Samtalen kan handla om allt du funderar över, oroar dig för eller om du bara behöver någon som lyssnar. En av anhörigstödjarna är Annika Leander som har en dotter med MS.

Läs mer
2021-10-05

"Hon uppskattar att vi i familjen bidrar till att lösa gåtan om MS"

Varför är du engagerad i Neuro? - Min mamma fick sin MS-diagnos för ungefär tio år sedan. När det hände hade vi ingen koppling till MS. Men eftersom Neuro erbjuder anhörigstöd gick vi med för att få en anknytning till dem som upplevt ungefär samma sjukdomsförlopp.

Läs mer