Någon att tala med – Anhörigstödjare

En anhörigstödjare är en person, som är anhörig eller närstående till någon som lever med en neurologisk diagnos. Med anhörig menar vi både anhöriga och närstående, till exempel partner, förälder, barn, arbetskamrat eller vän.

Ett samtal med en anhörigstödjare är ett telefonsamtal med en medmänniska som ger råd och stöd till någon som befinner sig i liknande situation. Det är inte kopplat till en specifik diagnos.

Med en anhörigstödjare kan du diskutera tankar och funderingar som dyker upp. Det kan omfatta områden som familjeliv, arbete/studier, rehabilitering, hjälpmedel, rättigheter och avlastning. Våra anhörigstödjare är rekryterade från våra egna medlemmar.

Vi erbjuder anhörigstöd till dig som är medlem i Neuro. Som medlem kan du ringa vår stödväxel, så kontaktar en anhörigstödjare dig så snart som möjligt, du ska som längst behöva vänta sex dagar.

Kontakta en anhörigstödjare

Ring vår stödväxel och be att få samtal med någon av våra anhörigstödjare: 08 677 70 11

Du kan också mejla anhorig@neuro.se om du bara vill ha en skriftlig dialog.

Våra anhörigstödjare

 • Annika Leander

  Annika Leander

  Anhörigstödjare - anhörig till dotter med diagnos Tel: 08-677 70 11 *
 • Catharina Wedin

  Catharina Wedin

  Anhörigstödjare - anhörig till make med diagnos Tel: 08-677 70 11 *
 • Eva Helmersson

  Eva Helmersson

  Anhörigstödjare - anhörig till make med diagnos Tel: 08-677 70 11 *
 • Fia Gunnarsson

  Fia Gunnarsson

  Anhörigstödjare - anhörig till son som haft diagnos Tel: 08-677 70 11 *
 • Krista Smedeland

  Krista Smedeland

  Anhörigstödjare - anhörig till make, bror och svärfar med olika diagnoser Tel: 08-677 70 11 *

* = Växel, lämna meddelande så ringer vi upp. Om du har svårt att prata kan du du mejla till anhorig@neuro.se.

Diagnosstöd eller juridiska frågor

Har du frågor som rör en viss diagnos så är det bättre att kontakta våra diagnosstödjare, som har erfarenhet att leva med olika diagnoser. Är frågorna av juridisk karaktär är det bättre att vända sig till vår juridiska rådgivning.