Tecknad familj med två barn.

Barn som anhöriga

Att prata med barn om förälders sjukdom.

När en förälder blir allvarligt sjuk påverkas hela familjen. Det blir förändringar på flera sätt, psykiskt, ekonomiskt, socialt och existentiellt.

Barn märker att något inte är som det brukar vara i familjen. De försöker förstå vad som händer och om de inte får tydlig information kan fantasin ta över. De egna fantasierna är ofta värre än verkligheten. Genom att prata om det som sker i familjen blir barnen delaktiga och kan förstå varför det inte är som vanligt.

Att prata med barnen är därför viktigt, men kan ibland vara svårt. En del föräldrar vet inte vad de ska säga och är rädda att det som de berättar gör mer skada än nytta. En del barn ställer frågor om vad som händer, andra blir tysta och drar sig undan.

Om projektet "Barn som anhöriga"

Neuroförbundet genomförde tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad ett projekt som är direkt riktat till barn som har en förälder med en allvarlig neurologisk sjukdom. Informationen på dessa sidor kommer från det projektet.