Om avlösarservice

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger den som har stora funktionshinder rätt till olika typer av stöd. Avlösarservice är en av tio insatser som kan erhållas inom LSS, enligt 9 § 5. Ansökan om avlösarservice skickar du till kommunen.

Många personer med funktionsnedsättning vårdas av anhöriga. De anhöriga gör ofta stora vårdinsatser, och kan behöva avlösning för att vila eller för egna aktiviteter utanför hemmet. För dessa tillfällen kan man få avlösarservice

Avlösning kan även ges till föräldrar till barn med funktionsnedsättning, för att föräldrarna ska kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Avlösning kan också ges för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon eller för att kunna resa bort. Det finns också möjlighet till avlösning om man behöver delta i utbildning kring barnets funktionshinder.

Avlösarservice ska ges utifrån behovet i varje enskilt fall och kan ges regelbundet varje vecka eller vid mer akuta behov. Det finns ingen begränsning för när på dygnet eller vilka dagar du kan få avlösarservice, utan denna kan ske dagtid, kvällar, samt även under nätter eller under helger.

Avlösarservice innebär att en person som är anställd av kommunen (eller ett kooperativ eller privat företag, utifrån det du som ansöker har valt) tillfälligt tar över omvårdnaden om personen med funktionsnedsättning från den anhöriga. Omvårdnad ingår i insatsen.

Avlösarservice kan man ansöka om antingen enligt LSS eller Socialtjänstlagen. Då LSS allmänt anses ge ett bättre stöd, bör ansökan i första hand göras enligt LSS. För en beskrivning av skillnaderna mellan lagarna LSS samt Socialtjänstlagen. En första förutsättning för att kunna få avlösarservice (samt även andra insatser) enligt LSS beviljade, är att du tillhör någon av tre så kallade personkretsar. Du kan läsa mer om vad "personkrets" innebär under steg 1 vid ansökan om personlig assistans!

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet