Alla nyheter

2023-04-19

”Det här var ingen dum maskin”

Neuro Norra Dalarna löste bristen på en tillgänglig träningslokal för personer med neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar i Malung. Detta genom att köpa in en så kallad NuStep till sin föreningslokal.

Läs mer
2023-04-14

Faktabok om Parkinson

Boken ”En faktabok om Parkinsons sjukdom” tar på ett lättfattligt sätt upp frågor om Parkinsons sjukdom.

Läs mer
2023-04-05

Medlems-nytt nr 2/2023

Vårdagjämningen har passerat och vi fortsätter vårterminen med rullstolsdanser, caféträffar och stadsvandring.

Läs mer
2023-02-14

Medlems-nytt nr 1/2023

Vårterminen har redan börjat men fortsätter nu med årsmöte den 22 februari!

Läs mer
2023-02-04

Vart vänder jag mig?

En väl sammanhållen folder om vart du kan vända dig med dina frågor om stödinsatser från samhället.

Läs mer
2023-01-25

2023-års RC-app

Nu har vi inga RC-appar kvar!

Läs mer
2023-01-23

Boken kommer.

Böcker hem till dörren För dig som inte kan komma till biblioteket på grund av kortare eller långvarig sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. Tjänsten är gratis, bokpaketen plockas ihop efter dina önskemål och lånetiden är normalt sex veckor.

Läs mer
2023-01-19

Anhörigstöd

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Här finns vägledning för dig som ska tillämpa bestämmelsen om stöd till anhöriga, 5 kap. 10 § socialtjänstlagen.

Läs mer
2023-01-18

Träna hemma med Sofia

I dessa tider av social distansering är det än mer viktigt att hålla igång kroppen. Gymmet må vara stängt men det finns massor av tips på bra övningar att göra hemma.

Läs mer
2023-01-18

Kommun rehabilitering

Kommunens rehabilitering är ett komplement till den rehabilitering som Region Värmland (f.d. Landstinget) erbjuder. Kommunrehabiliteringen arbetar för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna bibehålla eller förbättra sin aktivitetsförmåga

Läs mer