En säl som simmar i blått vatten foto.
Rehabbadet börjar måndag 22 januari. Bild: pixabay.com

Rehabbad vt 2024

Rehabbadet vårterminen 2024 startar vecka 5 och håller på 12 veckor t.o.m. vecka 18 och anmälningar görs till Reumatikerföreningen.

SUNDSTA badhus
V.5 till V.18, 12 veckor
Sportlov v.9 och påsklov v.14 är stängt för oss.
Tisdagar från 30/1 – 30/4 2024 Tid: 14.15 - 15.15
CSK Rehabbadet
V.4 till V.13, 10 veckor
Måndagar från 22/1 – 25/3 2024
Tid: 17.00 - 18.00 Tid: 18.00 - 19.00 Tid: 19.00 - 20.00
Anmälan BÖRJAR (endast telefon gäller) måndag och tisdag 15 och 16 januari mellan kl. 10.00 - 14.00 på telefon 054 - 217474
Efter detta datum, gäller telefontid som är onsdagar kl.12.00 - 14.30
Kostnad för 1 termin är 350 kr.
Betalas efter anmälan, som endast sker via telefon. Bankgiro: 82 12 16 - 3 eller Swish: 1235244744