Två kvinnor håller armen om varandra. Kvinnan till vänster har långt grått hår och en mörkgrön tröja. Kvinnan till höger har långt kastanjefärgat hår och en svart tröja. Foto.
Foto: Peder Björling

Anhörigmedlem byter namn till stödmedlem

1 januari 2024 kommer det som idag heter ”anhörigmedlem” byta namn till ”stödmedlem”. Förbundet vill med detta öppna upp och möjliggöra för fler att vara medlemmar i Neuroförbundet.

"När vi blir fler kan vi tydligare synas och höras både lokalt, regionalt och nationellt. Vi blir en kraft att räkna med när vi bildar opinion och tar plats i debatten kring allt från rätten till hjälpmedel, LSS och tillgänglighetsanpassning. Blir vi fler, blir vi starkare. Och då kan vi nå större framgång."

Läs mer här!