Fonder och stiftelser

Observera att sidan är under uppbyggnad så en del länkar kanske inte funerar men arbete pågår.

Neuroförbundets vägledande råd

Du ansöker om bidrag direkt från respektive fond eller stiftelse. Du kan alltså inte ansöka genom Neuro. Det kan även finnas mindre fonder med lokal anknytning, hör med din lokalförening om vad som finns där du bor.

Krav för att kunna söka – uppfyller du ändamålet?

För att kunna söka bidrag krävs att man uppfyller de ändamål som fonden eller stiftelsen har satt upp. Ändamål för att kunna söka bidrag kan både omfatta de förutsättningar personen har och vad bidraget ska användas till .Ibland krävs också medlemskap i annan förening.

Lever man med en neurologisk sjukdom så kan förutsättningar exempelvis handla om neurologiska funktionsnedsättningar, fysisk rörelsenedsättning eller rörelsehinder. Ibland är ändamålen skrivna för länge sedan när fonden eller stiftelsen skapades. Då kan formuleringarna låta gammalmodiga med ord som behövande eller handikappade. Det kan också vara bestämt att bidrag endast ges till en viss grupp som män eller kvinnor, unga eller gamla. En del ger bara bidrag till personer som bor i ett bestämt geografiskt område som en kommun eller ett län.

Det är vanligt att det krävs aktuellt intyg från läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast. Ofta gör man även en bedömning av personens eller familjens ekonomiska situation via skattebesked.

Hur du ansöker

På den här hemsidan finner du en hel del tips på vad du kan skriva i en ansökan. Du kan också gå en kort webbkurs som steg för steg tar dig igenom hur du söker bland fonderna och skriver ansökan. Kursen är kostnadsfri.

Här finner du också tillgång till en databas med fonder stiftelser och stipendier som vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller yrkesverksam inom området. Sök genom fritext eller filtrera. När du har gjort dina val i filtreringen, behöver du klicka på "Välj".

Hur du ansöker om fonder, stiftelser och stipendier

Om sidorna inte öppnas prova annan webbläare ex Microsoft Edge

Fonder och stiftelser.

Här finner du ett urval av fonder, stiftelser och stipendier som vänder sig särskilt till dig med neurologisk sjukdom och / eller rörelsehinder. Listan är ordnad efter när på året du kan ansöka. Vissa fonder kan du ansöka om hela året, de finns först i listan.

Ebbe och Ingrid Johannessons minnesfond (barn)

Fonden delar ut bidrag till barn med neurologiskt handikapp. Bidragen ska användas till att öka livskvalitet och livsglädje i form av utflykter.

Ansökningsdatum: 1 april
Ebbe och Ingrid Johannessons minnesfond - rbu.se >

RBU:s medlemsfond (upp till 25 år)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som är medlemmar i RBU.

Ansökningsdatum: Senast 1 april
RBU:s medlemsfond - rbu.se >

Sunnerdahls handikappfond

Stiftelsens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning. Bidrag kan sökas för exempelvis rekreationsresor inom/utom Sverige, olika läger, dator/datortillbehör, hjälpmedel som inte kan fås via landstinget, specialcykel och annat som underlättar tillvaron. Man får ej ha fyllt 30 år vid ansökningstillfället.

Ansökan lämnas in tidigast i november och senast den 15 februari.
Läs mer på www.sunnerdahls-handikappfond.se

Änggårdsstiftelsen

Stiftelsens uppgift är att underlätta för fysiskt funktionsnedsatta människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation.

Fonden ger bidrag till personer med rörelsehinder som bor i Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Ansökningsdatum: Hela året
anggardsstiftelsen.se >

Stiftelsen för barn och unga med cerebral pares (0-25 år)

Stiftelsen lämnar bidrag till barn och ungdomar i första hand med diagnosen cerebral pares. Bidrag ges till exempel rekreation, fritidsaktiviteter och hjälpmedel som inte bekostas av stat, landsting eller kommun.

Ansökningsdatum: Senast den 1 mars
Stiftelsen för barn och unga med cerebral pares - rbu.se >

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering (SVCR) ger bidrag ​till personer som har omfattande funktionshinder till följd av rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada.

Stiftelsens ändamål är att underlätta situationen för personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde

Bidrag kan exempelvis sökas för hjälpmedel som underlättar vardagslivet bland annat cykel, dator, vitvaror, gymkort, mobil.

Bidrag kan också sökas för att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet. Det kan handla om dator, anpassade möbler, hushållsmaskiner, fritids- och sportredskap samt till merkostnader för studier. Bidrag kan även sökas till rekreationsresor och läger.

Ansökningsdatum: Senast den 1 mars
svcr.se >

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse (upp till 25 år)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar, i första hand barn och ungdomar med CP-skador.

Ansökningsdatum: 31 mars och 15 oktober
carlssonsstiftelse.se >

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Fonden ger bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde.

Ansökningsdatum: Senast den 31 mars​
norrbacka-eugenia.se >

Bidragsstiftelsen DHR

Stiftelsen ger ekonomiska bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga. Det kan vara till exempel utbildning, resa eller hjälpmedel som samhället inte står för.

Ansökningsdatum: För boende i hela landet (förutom i Göteborgs eller Kronobergs län) är ansökningstiden 1 maj – 1 september.

Är du boende i Göteborgs eller Kronobergs län kan du söka året om.
bidragsstiftelsen.se >​

Bidragsstiftelsen

Hos Bidragsstiftelsen kan personer som har ett betydande rörelsehinder, som inte har sin grund i utvecklingsstörning eller någon neuropsykiatrisk diagnos, söka bidrag. Det kan handla om pengar till utbildning, en resa, kostnader för medhjälpare vid rehabiliterings- och semestervistelser, något hjälpmedel, ett specialanpassat fritids- och idrottsredskap eller något annat som samhället inte står för.

Ansökan öppen 1 maj till 1 september.
Läs mer på www.bidragsstiftelsen.se 

Rosenbäcksstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna ekonomiskt stöd för undervisning och utbildning och utöva hjälpverksamhet avseende bland annat boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreation.

Bidrag kan sökas av den som bor i Norrland och Dalarna och som har ett neurologiskt eller ortopediskt rörelsehinder.

Läs mer på www.rosenbacksstiftelsen.se

Hopptimiststiftelsen                          

Marie Hav Lundkvist, mer känd som Hopptimisten, är från och med mars 2018 Ambassadör för Eloflex. Hennes stiftelse har en önskan om att kunna hjälpa till så fler kan få möjligheten att äga en Eloflex. Du kan ta kontakt med HopptimistStiftelsen om du är i behov av en Eloflex hopfällbar elrullstol för att ansöka om bidrag till din kontantinsats. 

Läs mer på Ansök om stöd - Hopptimistens Insamlingsstiftelse              

Berit Söderströms stiftelse 

Stipendier som kan sökas av personer med fysiska funktionshinder.

Från och med 2020 samverkar IM med Furuboda folkhögskola kring utdelning av stipendiemedel. 

Läs mer och ansök här.

 

  • Doktor Felix Neuberghs stiftelse– Delar ut bidrag till bl.a. sjuka och handikapapde.
  • Föreningen FVO– Förening som delar ut bidrag till personer med låg inkomst, främst till ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer
  • Jerringfonden– Delar ut anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov
  • Henry och Ella Ståhls stiftelse– Ur stiftelsen kan du som har en varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom söka bidrag.

Fler fonder för hjälpmedel

Ännu fler fonder för funktionshindrade

 

Innehållsansvarig: Micael Karlsson