Alla nyheter

2023-01-17

Synpunkter på vården.

Är du inte nöjd med den vård du får eller fått?. Vart vänder man sig och hur gör man. Här får du svar på dina frågor

Läs mer
2023-01-17

E-Hälsa Digital vård på nätet

I takt med att hela vårt samhälle digitaliseras erbjuds idag också en rad tjänster inom hälso och sjukvården.

Läs mer
2023-01-17

Wermland Opera arbetar nu med ett nätverk för att nå ut med kultur.

Här finner du några av höstens evenemang.

Läs mer
2023-01-17

Parkeringstillstånd

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Här finner du mer information

Läs mer
2023-01-17

Funktionsrätt Värmland

Funktionsrätt Värmland ett av de samarbetsorgan vi ingår i.

Läs mer
2023-01-17

Idrott kultur och hälsa i Värmland

Curling - segling - sport.

Läs mer
2023-01-16

Assistansersättning

Möjligheten till assistansersättning är viktig för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på samma sätt som personer utan funktionsnedsättning. Här kan du läsa om hur handläggning av ärenden går till men också hur du går vidare med din ansökan

Läs mer
2023-01-16

Sjukersättning

För den som på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning troligen aldrig kommer att kunna arbeta kan sjukersättning beviljas. För att få sjukersättning ska du vara 30–64 år, och nedsättningen av arbetsförmågan ska vara bestående.

Läs mer
2023-01-16

En översikt över ansvar och stödformer inom området funktionshinder

Läs mer
2023-01-16

Rehabilitering

Kommunen och Region Värmland har olika ansvarsområden för hälso- och sjukvård, där också rehabilitering ingår. Här följer närmast exempel på rehabilitering där Region Värmland är huvudman. Längre ner på sidan finner du länkar till andra aktörer och kontaktpersoner i din kommun.

Läs mer