Invigning av fiskeplats

Invigning av tillgänglighetsanpassad fiskeplats

Övre Gla FVOF inbjuder till
Invigning av fiskeplats ”Fiske för alla” och Fisketävling
vid Tuppeälven och Fisketävling

Genom stöd av Leader (Växtlust Värmland) och Jordbruksverket har Övre Gla FVOF kunnat genomföra en gammal ”dröm”, att bygga en tillgänglighetsanpassad fiskeplats med bryggor, toalett och grillplats. Detta för att möjliggöra för alla, med extra fokus på funktionsvarierande personer och ungdomar, att ha möjlighet till friluftsliv och fiske.
För att fira detta inbjuder Övre Glas FVOF till invigning och fisketävling.
Plats: Buvattnet Övre Gla, riktning från Lenungshammarsvägen mot Sigfridstorp eller från väg 172, ta in mot Sigfridstorp/Glaskogen och följ vägen till slutet av den.
Tid: Söndag 17 september kl. 11.00
Program:
Kl. 11.00 Invigning, med tal av representant för Leader och Övre Gla FVOF, och därefter fisketävling fram till kl.13.30. Därefter sker mätning och prisutdelning. Regler för fisketävlingen är att total längd på fångade fiskar samt största fisk belönas. Klasser är öppen klass samt juniorklass (t.o.m. 16 år).
Fiskeredskap som får användas är met- och kastspö. Egen utrustning tas med av deltagare. Fisketävlingen är gratis för samtliga deltagare och fiskekort behövs ej för tävlingen.
Under fisketävling bjuds på korv, dricka, kaffe och kaka.
Vid frågor ring:
Fredrik Turzik 0730-811591 eller Mats Gustavsson 070 -2882270

Alla är Hjärtligt Välkomna!
Övre Gla FVOF