Fiskeplats

Tillgänglighetsanpassad fiskeplats

 

Genom stöd av Leader (Växtlust Värmland) och Jordbruksverket har Övre Gla FVOF kunnat genomföra en gammal ”dröm”, att bygga en tillgänglighetsanpassad fiskeplats med bryggor, toalett och grillplats. Detta för att möjliggöra för alla, med extra fokus på funktionsvarierande personer och ungdomar, att ha möjlighet till friluftsliv och fiske.
Plats: Buvattnet Övre Gla, riktning från Lenungshammarsvägen mot Sigfridstorp eller från väg 172, ta in mot Sigfridstorp/Glaskogen och följ vägen till slutet av den.

Alla är Hjärtligt Välkomna!
Övre Gla FVOF ( fiskekort krävs )