Neuro Arvika Västra Värmland

c/o Tony Karlsson - Norra Klässbol Nordtomten - 671 95 Klässbol SE

070-68 48 706 - arvika@neuro.se

Välkommen till Neuro Arvika-Västra Värmland.

Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap, ge medlemmar och deras anhöriga möjlighet att träffas. Våra medlemmar har genom våra aktiviteter möjligheter till resor, utflykter och annan rekreation.

Vår huvudsakliga uppgift på lokalplanet är att bevaka och påverka vår närmiljö, så att vi kan få möjlighet att leva på samma villkor, som andra medborgare utan funktionsnedsättningar.

Vi tar tacksamt emot gåvor på Bankgiro  5594-0589 eller Swish  123 604 1586

Innehållsansvarig: Jan-Åke Magnusson