Man som håller i mobil
Foto: Pixabay

Våra anhörigstödjare

Varmt tack till alla våra anhörigstödjare hos oss inom Neuroförbundet.
I dagsläget har vi fyra anhörigstödjare med olika erfarenheter. De ger stöd genom telefonsamtal till Neuroförbundets medlemmar som är anhöriga eller närstående till någon som lever med en kronisk neurologisk sjukdom.

Med anhöriga menar vi både anhöriga och närstående, till exempel partner, förälder, barn, arbetskamrat eller vän. En mycket viktig grupp som ibland blir lite bortglömd. Anhöriga gör ofta stora vårdinsatser, och kan behöva olika typer av råd och stöd. Anhörigstöd kan vara många olika insatser som direkt eller indirekt riktas till den som ger stöd eller vård.

Fint sätt att engagera sig

Uppdraget som anhörigstödjare är ett fint sätt att engagera sig ideellt. De har hunnit skaffa sig kunskap och erfarenhet av situationen som anhörig till någon med en neurologisk sjukdom. De är också medlemmar i Neuroförbundet.

Våra stödjare är medmänniskor som lyssnar och svarar på frågor utifrån sina egna erfarenheter. De vägleder inom olika områden hur man kan få stöd och avlastning i sin situation. De ger stöd via samtal och den telefonilösning vi har via vår växel.

Frågor som rör diagnoser är våra diagnosstödjare bättre insatta i. Det finns också mycket information om olika diagnoser på hemsidan. För frågor om LSS eller Försäkringskassan hänvisar vi till vår juridiska rådgivning.

Utbildning och erfarenhetsutbyte

I nätverket för våra anhörigstödjare och diagnosstödjare har vi genomgångar och digitala träffar 3-4 gånger per år. Vi har också en konferens en gång per år för information och erfarenhetsutbyte.

 

För att ställa frågor om anhörigstödet går det bra att mejla helene.landersten@neuro.se eller ringa 076 001 70 24.