Från vänster: Kristina Söderlund Sthlms diabetesförening, Inger Ros Riksförbundet Hjärtlung, Peter Bylund Diabetes, Lise Lidbäck neuro, Ulf Brändström Astma & allergiförbundet, Susanne Ahlqvist Reumatikerförbundet uppvaktar Anna Nergårdh sjukvårdsutredare med fokus på morgondagens närsjukvård i Sverige. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Närsjukvårdsutredare positiv till rapporten "Vägen till världsklass..."

, Håkan Sjunnesson

Läkaren Anna Nergårdh, leder regeringens utredning "Samordnad utveckling för god och nära vård". Hon besökte nyligen Neuros kansli, där hon positiv tog emot den nya rapporten "Vägen till världsklass - så får vi en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar". Den är framtagen av Neuro och fem andra patientorganisationer.
- Sjukvårdens förmåga att skapa en tillgänglig och patientcentrerad vård är otillräcklig, enligt Lise Lidbäck, Neuro.

Den 27 mars överlämnades rapporten "Vägen mot världsklass - så får vi en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar" till regeringens särskilda utredare, läkaren Anna Nergårdh som tycker att det är bra med det stora engagemanget från olika patientorganisationer som nu också gått samman i en gemensam sak.

- Det är bra att ni tagit fram den här rapporten, som kan bidra till översynen av sjukvården, säger sjukvårdsutredaren Anna Nergårdh, som artigt tog emot skriften av Neuros ordförande Lise Lidbäck.

Vården fortfarande otillgänglig

Lise Lidbäck å sin sida är nöjd med den rapport som Neuro (Neuroförbundet) varit med att ta fram. Detta eftersom det finns mycket kvar att göra för personer med troligtvis livslånga neurologiska diagnoser. Att vården ska vara rättvis och tillgänglig för alla, oavsett var man bor i Sverige:

- I stort konstaterar rapporten att Sverige ligger högt i jämförelse med andra länder när det handlar om medicinska behandlingsresultat. Inte oväntat ligger vi däremot betydligt sämre till när det gäller sjukvårdens förmåga att skapa en tillgänglig och patientcentrerad vård, berättar Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuro (Neuroförbundet).

Rapporten presenteras under Almedalsveckan

Rapporten är framtagen av Neuro i samverkan med Riksförbundet HjärtLung, Reumatikerförbundet, Astma- och Allergiförbundet, Diabetesorganisationen i Sverige och Storstockholms Diabetesförening.

- Vårt arbete har pågått i två års tid och vår samverkan har varit väldigt givande. Vi och de övriga organisationerna kommer också att presentera rapporten i Almedalen i sommar och vi ser fram emot fortsatt givande samverkan på olika sätt, hoppas Lise Lidbäck.

Modifierar bilden av svensk sjukvård

Gruppen av organisationer som tagit fram rapporten menar att den svenska sjukvården ofta beskrivs som ett internationellt föredöme av politiker inom hälso- och sjukvården. Oavsett politisk färg. Ett vanligt argument är att den svenska vården levererar vård i världsklass till måttliga kostnader. Denna rapport tecknar en annan bild av den svenska sjukvården. Det är dags att modifiera bilden av den svenska sjukvården, enligt rapportskribenterna.