Lise Lidbäck blir intervjuad. Foto.
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Ny rapport: Regeringen måste redan nu förbereda inför nästa pandemi

, Alfred Skogberg

Neuro publicerar i dag en rapport som visar hur pandemin drabbade en av samhällets mest utsatta högriskgrupper: de som lever med en neurologisk diagnos, eller närstående till dessa. Det hade inte behövt gå så illa som det gjorde om beredskapen varit bättre. Därför måste regeringen redan nu förbereda inför kommande pandemi eller annan samhällskris.

[Pressmeddelande]

Regeringen måste tillse att det finns färdiga lösningar att sätta i bruk för att skydda personer som riskerar att bli allvarligt sjuka eller av andra skäl drabbas extra hårt, inför nästa pandemi och/eller en annan samhällskris. Det tydliggörs i Neuros rapport Coronapandemins effekter - Neuros medlemmars erfarenheter, 2020–2021 som publiceras i dag här på Neuros webb.

Många i riskgrupp

Neuros medlemmar har det gemensamt att de lever med en neurologisk diagnos, eller att de är närstående till någon med en diagnos. Neuros medlemmar har under pandemin varit en högriskgrupp för att drabbas av covid-19.

- Många är de som vittnar om att livet ställdes på ända, att rehabilitering sköts upp eller helt ställdes in, eller att de drabbats av oåterkalleliga komplikationer. Det hade inte behövt bli så här om samhället varit bättre förberett. Det vilar därför ett tungt ansvar på denna och tidigare regeringar som inte förutsett att en liknande pandemi kunde inträffa. Viktigt därför att dra lärdom och att redan nu förbereda för kommande samhällskriser, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuro.

Besparingar och sms-lån

En del av Neuros medlemmar vittnade om att de tvingades ta av besparingar eller dyra sms-lån för att kunna stanna hemma från sitt arbete och skydda sig själva eller nära anhörig från smitta. Detta trots att de tillhör en riskgrupp. Andra medlemmar berättade att de, av oro för att smittas, inte vågade ta sig till vårdinrättningar med färdtjänst eftersom personalen saknade munskydd.

- Vi oroades inte bara över att en rehabiliteringsskuld höll på att byggas upp, utan att många av våra medlemmar skulle drabbas av en permanent hälsoförlust. Och så har det i vissa fall blivit, säger Lise Lidbäck.

”Mina läkarbesök blir framflyttade på grund av personalbrist. En av mina mottagningar ligger mer än 1–2 år back” ”Mitt besök hos neurologen förra året blev digitalt = inte ett smart drag när läkaren behöver se hur man rör sig.” ”Jag är mycket svagare utan min simning.”

Vittnesmålen över hur pandemin drabbat Neuros medlemmar är många och allvarliga. Vikten av att politiker nu tar del av våra medlemmars erfarenheter är därför av största vikt.

- Kan man säga något positivt om pandemin är att den gett oss lärdomar om vad som nu och framöver måste göras inför kommande kriser. Därför hoppas vi verkligen att många politiker tar till sig av våra medlemmars erfarenheter och läser rapporten, säger Lise Lidbäck.