Bilstödets nya kravregler på bilmodeller har skärpts, vilket gör bilköpen dyrare, samtidigt som bidraget har halverats och skapat mycket långa handläggningstider. Därför måste bilstödet reformeras igen, hävdar Lise Lidbäck i reportaget om bilstödet i Sveriges Radios program Plånboken. Foto: Håkan Sjunnesson / pressbild: SR/Gorm Kallestad

Neuroordförande i SR Plånboken: Nya bilstödet stjälper i stället för hjälper

, Håkan Sjunnesson

I Sveriges Radios program Plånboken i P1 om bilstödet, medverkade Lise Lidbäck, ordförande för Neuro den 23 maj 2018 och hon hävdar att det nuvarande relativt nyutformade bilstödet måste förändras på nytt. Detta eftersom bilstödets nya kravregler på lämpliga bilmodeller har skärpts, vilket gör bilköpet dyrare samtidigt som bidraget har halverats och skapat mycket långa handläggningstider.

Att få en svår sjukdom eller råka ut för en olycka som gör att man tvingas bli rullstolsanvändare, kan bli en smäll för ens privatekonomi, skriver Sveriges Radios programredaktion för Plånboken på sin hemsida. För att mildra kostnaderna för den som behöver ha en användaranpassad bil, finns ett statligt stöd, bilstödet. Nya regler kring detta stöd började gälla under 2017. Det paradoxala är att sedan dess har det blivit mycket svårare att få ta del av det så kallade bilstödet och betydligt färre har fått stöd beviljat.  

Neuros Lise Lidbäck kommenterar 

I Sveriges Radios konsumentprogram Plånboken den 23 maj 2018, berättade rullstolsanvändaren Peter om hur krångligt det nya bilstödet blivit, vilket gör att han inte kan använda bilstödet på det sätt som han hoppats. Specifikationen på de bilar som godkänns av myndigheter har höjts, vilket gjort bilköpet mycket dyrare, samtidigt som bidraget halverats till 30.000 kronor. Och i samma radioreportage kommenterar Neuros ordförande Lise Lidbäck den situation som uppkommit. 
-Reglerna för bilstödet fungerar inte som tänkt för de som är i behov av det och därför måste reglerna ses över och göras om igen, hävdar Lise Lidbäck ordförande för Neuro. 

Rullstolsanvändare måste skaffa ”färdtjänstbuss” 

Reglerna för bilstödet innan 2017 kritiserades och därför reviderades förordningen och fick nytt utseende. Men också den nya versionen har mött mycket kritik från funktionshinderrörelsen och personer med olika funktionsvariation. 
-De nya reglerna innebär att bidraget halverats till 30.000 kronor som ett engångbelopp och behöver man exempelvis en golvsänkt bil som rullstolsanvändare, så får man inte bidrag för att låta golvsänka lämpliga personbilar längre. Utan du hänvisas till redan färdiganpassade stora bilar för rullstolar, alltså det som är ”färdtjänstbussar” idag och de är mycket dyra i inköp och drift. Och det kan bli problem med trafiksäkerheten och den praktiska hanteringen, inte minst för att en så pass stor bil kan vara knepig att parkera och komma in med i parkeringsgarage, säger Lise Lidbäck.  

Avstår och blir stillasittande 

Hon fortsätter med att konsekvensen med tuffare regler och halverat bidrag blir för många presumtiva bilstödsanvändare, att de inte har möjlighet att kunna köpa en anpassad bil och därmed blir får en begränsad rörelsefrihet som påverkar många områden. 
-Det fanns en god intention i riksdagen att omforma bilstödet 2017 men med dagens regler fungerar det inte heller.  
-Väldigt få har haft en möjlighet att köpa en bil efter det nya regelverket och dessutom är det mycket långa handläggningstider. Få kan därför nyttja bilstödet som det var tänkt och lagstiftarna måste nu akut se över reglerna för bilstödet, så att det blir användbart. 

#Håkan Sjunnesson / Neuro.

 

Lyssna på hela reportaget på sr.se:  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=6959381 

Stödet som stjälper i stället för hjälper - Plånboken

sverigesradio.se

Att få en svår sjukdom eller råka ut för en olycka som gör att man hamnar i rullstol kan vara en stor chock , men också en smäll för privatekonomin. För ...

 

 

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson