Vårt minnesgåva kort. Skepp på öppna hav.
Vårt minnesgåva kort.

Minnesgåva till vår verksamhet

Hjälp oss stödja personer med neurologisk sjukdom/skada och deras närstående.

Din gåva kan användas till

 • Råd och stöd - samtal och praktisk hjälp till medlemmar
 • Kurser, utbildningar och föreläsningar
 • Rekreation i anpassad miljö
 • Rehabiliterande verksamheter
 • Trivselskapande aktiviteter
 • Utflykter och resor

När du skickar en minnesgåva till oss uppskattar vi om du samtidigt lämnar följande information:

 • Namnet på personen som gått bort
 • Din minneshälsning
 • Begravningsdatum
 • Dit kortet ska skickas
 • Ditt namn och telefonnummer eller e-post

Informationen skickar du till oss på mejl, info.gbg@neuro.se
Du kan även kontakta kansliet på tel. 031-711 38 04

Tack för att du valt att skicka en minnesgåva till Neuroförbundet Göteborg. 
Vi kommer att återkomma till dig så snart som möjligt.