Parkinsonträffar för yngre

Grupp för dig under 65 år med diagnos Parkinson

Parkinsonföreningen hemsida hittar du aktiviteter

Andra alternativ

Gruppen interagerar i en Facebookgrupp
Planerade aktiviteter kommer att läggas ut där.