Till förmån för forskning inom Neurologiska sjukdomar

Muskelfonden

Är en insamlingsstiftelse som har till ändamål att samla in pengar till forskning om neuromuskulära sjukdomar. Fonden delar ut medel till vetenskaplig forskning om muskelsjukdomar. Till muskelsjukdomar hör bl. a muskeldystrofi, muskelatrofi, neuropatier och myositer. Forskningen ska ske i Västsverige.

Gåvor tas tacksamt emot till fondens plusgiro: 90 08 39 - 2 eller via swish 9008392

För mer information besök fondens hemsida eller skriv till info@muskelfonden.com

Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings- & Byggnadsfonder

Stiftelsen har till ändamål att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning angående organiska nervsjukdomar, företrädesvis MS (multipel skleros) och dess behandling.

Riktlinjer och ansökningsanvisningar hittar du här.

För mer information kontakta kansliet tel. 031-711 38 04 eller kontakta oss via e-post: info.gbg@neuro.se