Den ofattbara hjärntröttheten

Den 10 november hade vi en digital föreläsning kring hjärntrötthet med Birgitta Johansson, docent, Universitetssjukhusöverpsykolog och specialist i neuropsykologi.

Birgitta förklarade att man till att börja med måste skilja mellan att vara trött och hjärntrött. Hjärntrötthet är så mycket mer än en vanlig trötthet, det är inget som en god natts sömn kan bota. 

Symtom

Vilka symtom man får av sin hjärntrötthet är väldigt individuellt och kan variera otroligt mycket från dag till dag. Vanligt är att man har koncentrationssvårigheter, att den mentala energin snabbt tar slut och att det sedan tar lång tid att återhämta sig. Andra vanliga symtom är sömnproblem, lätt till gråt och huvudvärk (pga. överansträngning). Likaså ökad irritabilitet, tanketröghet,  minnesproblem, ökad stress-, ljud- och/ eller ljuskänslighet och svårigheter att ta initiativ.

Energinivå

Birgitta talade om energinivåer och hur mycket det kan skilja mellan individer. Hon beskrev hjärntröttheten med en liknelse som en person hade använt för att förklara sitt tillstånd. Personen förklarade att de hade köpt en husvagn. Med bilen visste de att de kunde köra en viss sträcka på en tank, men efter köpet av husvagnen så räckte inte längre en tank hela vägen. Det var något tyngre att dra, vilket gjorde att det gick åt mer bränsle att ta sig fram samma sträcka. Samma sak gäller vid hjärntrötthet. Det är mer att bära, allt tar mer energi och den räcker inte till för allt som skall göras under en dag, utan man behöver vila för att få mer energi.

Birgitta beskrev energinivåerna som ett mobilbatteri där en frisk person har en telefon med nytt batteri och som börjar dagen med fulladdad energi. Under dagen försvinner kanske lite av batteriet/ energin, men man klarar sig bra ändå. Framåt kvällen är batteriet på en nivå där det snart är dags att ladda igen. En person utan hjärntrötthet får den energiladdning
som hjärnan behöver efter en god natts sömn. En person med hjärntrötthet kan däremot ha energi som en gammal telefon men med dåligt batteri. Trots en hel natts sömn vaknar man tömd på energi då hjärnan inte har fått den laddning som den behöver.
Hjärntröttheten kan göra att man behöver ladda/vila redan efter halva dagen och trots vilan kan energin ändå vara slut innan dagen är till ända. Energin kan ta slut snabbt och det kan då kännas som hjärnan stänger av och slutar skicka signaler. En del kan bli så desorienterade att de behöver hjälp att ta sig hem trots att personen rört sig i välkänt område.

Hjärntröttheten syns inte utanpå och det kan vara svårt för andra men även för en själv att förstå. Ju mer man känner sig själv, hur man själv fungerar och vad som är bra för mig utifrån min situation och vardag, desto lättare blir det att få ett fungerande liv. 

Strategier

Birgitta tryckte på vikten av att spara på sin energi, men samtidigt att man inte plockar bort allt som man upplever som roligt. Det kan vara bra att organisera sitt liv, dela upp uppgifter över flera dagar och försöka att fullgöra något varje dag.

Hon beskrev hur hjärntrötthet fungerar över tid och att den kan utlösas av en rad olika anledningar. Birgitta förklarade att man fortfarande inte kan säga vad det är som gör att vissa får dessa problem och varför vissa blir bättre över tid medan andra inte återhämtar sig. Hon tog upp hjärnskakning som exempel, vilket oftast inte är så märkvärdigt utan de flesta återhämtar sig helt efter några veckor. För andra kan en hjärnskakning förändra livet och ge en långvarig hjärntrötthet med allt vad det individuellt innebär. Sedan finns det de som återhämtar sig till viss del som vid t.ex. en stroke eller annan påverkan på hjärnan. De kanske kan börja arbeta igen, energin går upp och ner, de är i större i behov av anpassning och tid för återhämtning. Risken är dock att man då kämpar på för mycket och ligger på sin maxgräns för vad man klarar av, man kan då köra slut på sig själv och sin energi. Det tar då lång tid att återhämta sig. Det är viktigt att man sparar på sin energi, så att den räcker länge och inte bara för en vecka. Likaså att man tar det försiktigt när man skall gå tillbaka till studier och arbete så man inte bränner ut sig, förklarade Birgitta. Hon gick sedan vidare och presenterade hemsidan www.brainfatigue.se som är en hemsida om hjärntrötthet, där du kan läsa kring symtom, utredning, behandling med mera. Där kan du även göra ett självskattningstest för att få en uppfattning kring hur vida du lider av hjärntrötthet och om du borde söka hjälp för din problematik.

Birgitta presenterade också en App till mobilen som heter ”MentalFatigue”, där du kan göra en egen skattning av din mentala trötthet. Appen gör en uträkning och lista över  tid, så du kan följa din hjärntrötthet från dag till dag.

Hjärntrötthet och depression

Det är viktigt att man inte blandar ihop hjärntrötthet och depression förklarade Birgitta. Det är många som tror att en person som är väldigt trött, är deprimerad, vilket inte behöver vara fallet. Det är därför oerhört viktigt att man  som läkare har god kunskap om patienten och ser om det finns en depression, eller kanske en ångest med i bilden utöver hjärntrötthet. Om läkaren inte ser till helheten, utan föreslår att patienten skall umgås mer med vänner för att dämpa depression, kan det istället ge en ökad påverkan på hjärntröttheten.

Mätning av hjärntrötthet

Birgitta berättade att hon länge varit intresserad av att kunna mäta och se vad som händer i hjärnan vid hjärntrötthet. Teorin är att det sker något på cellnivå, men tyvärr finns det inget instrument att mäta detta med. Hon berättade att hon fick möjligheten  att arbeta med en person som tittar på ytskiktet i hjärnan där man kan se hur hjärnan arbetar med hjälp av infrarött ljus. Med hjälp av ovannämnd teknik har de utfört tester där testpersonerna hade som en hätta på huvudet med mängd kablar kopplade till, samtidigt som de fick göra neuropsykologiska tester. Det gjordes tester med en hjärntrötthetsgrupp och en kontrollgrupp med friska personer. Från början låg de ganska jämt på energi, men efter testet på 2,5 timme försvann den mesta energin för gruppen med hjärntrötthet och många var trötta i flera dagar efteråt. Det gjordes två tester som handlade om snabbhet, där de skulle skriva koder på så kort tid som möjligt. Hjärntrötthetsgruppen tog längre tid på sig under båda testerna. Kontrollgruppen blev bättre under andra testtillfället, då de drog nytta av det de gjort första gången. Däremot när det kom till hjärntrötthetsgruppen  var det ingen skillnad i resultat mellan försöken, då de inte kunde dra någon nytta av sitt första försök.

Birgitta beskrev sedan att när de kopplade ihop de olika kognitiva testerna med hjärnaktiviteten kunde de se skillnader för grupperna. Kontrollgruppen hade hög aktivitet i hjärnans ytskikt medan gruppen med hjärntrötthet hade en lägre aktivitet. Hon trodde att de skulle kunna se mer skillnad över tid mellan första och andra försöket. Trots att energinivån upplevdes som lägre hos testpersonerna med hjärntrötthet under andra försöket, syntes ingen skillnad på hjärnaktiviteten mellan försöken. Slutsatsen av detta kan vara att hjärnan redan från början arbetade sämre och att det då inte fanns så mycket energi att ta av, utan de körde slut på den lilla energi de hade förklarade Birgitta. 

Strategier och behandling

Ju mer du vet om din egen kapacitet och energinivå, desto lättare kan du finna vad som tar och ger dig energi. Det är viktigt att  få en balans mellan aktivitet och vila förklarade Birgitta. Något av det mest krävande är att umgås med andra människor, men  det är också något som de flesta av oss finner vara oerhört viktigt för att må bra. För att orka aktivera dig kan det vara bra att vila innan och inte sätta upp andra aktiviteter under dagen. Sedan på plats kan det vara bra att kunna vara tydlig med att man snabbt blir trött och kanske kommer behöva kunna gå undan en stund för att ta det lugnt. Hon föreslog också alternativet att säga från början att man gärna hade velat stanna längre, men att man bara stannar en timme då man vet att man inte orkar längre. Detta är ett sätt att vara ärlig mot såväl sig själv som den man träffar, så slipper man framstå som att man vill gå hem för att man har tråkigt eller är ointresserad. Ju tydligare du är mot dig själv desto bättre.

Birgitta talade om vikten av att minska på såväl de yttre som de inre intrycken. Ett sätt att göra detta på kan vara att använda hörselkåpor eller solglasögon och finna vad som ger en god hjärnvila för just dig. Att sova är bra, men tyvärr fungerar det inte för alla utan tankar far omkring, Hjärnan har då fått arbeta men kroppen fått vila. Vad som ger hjärnvila är oerhört individuellt, exempel kan vara att meditera, gå i skogen, sitta tyst, pyssla med blommor och måla. Viktigt är att känna sig själv så man vet vad som ger lugn och vad som stressar upp, så du inte kör över dig själv, utan ger dig chansen till vila och återhämtning.

Motion anses ju annars vara något som är bra för hjärnan, men när du har en hjärna som inte mår helt bra, så kan du inte längre träna på samma sätt som du kanske gjorde innan. Du måste då finna en ”lagom-nivå” så du kan vara aktiv utan att köra slut på dig själv, vilket bara bygger upp en ökad hjärntrötthet.

När man lider av hjärntrötthet så är man inte lat när man vilar, utan man behöver gå i energisparläge för att orka med sin vardag. Arbetar du kan det vara bra att ha en mellandag då du är ledig och får chansen till paus och vila. Likaså under arbetsdagen är det viktigt med kortare pauser och att ta dem ofta.

För en del kan det underlätta att man styr upp in vardag så man har ett tydligt schema för varje dag med inlagda pauser och vila. Det kan verka fyrkantigt, men det hjälper  menade Birgitta. Det viktigaste är att man finner ett system som fungerar utifrån sig själv och sin hjärntrötthet. 

Medicinering

Birgitta gick sedan in på medicinering som stimulerar hjärnan. Hon presenterade forskningsprojekt gjorda på såväl det  entralstimulerande preparatet Metylfenidat som på dopaminstabiliseraren OSU6162. Detta preparat skärper uppmärksamheten  och motverkar hjärntrötthet genom att stabilisera signalsubstanserna dopamin och serotonin och motverkar överaktivitet. Medan Metylfenidat är ett centralstimulerande preparat som används vid bland annat ADHD och Narkolepsi.

Testresultatet visade att för de testpersoner som svarade bra på Metylfenidat, så gavs lindring i hjärntröttheten. De kunde inte gå upp i arbetstid men klarade däremot av att fortsätta arbeta på den nivå de hade, men framförallt klarade de av att delta mer socialt, vilket i sig bidrog till en ökad livskvalitet. Testresultatet för dopaminstabiliseraren OSU6162 visade liknande det förra preparatet att en del fick en minskad hjärntrötthet. Detta preparat är mildare än det förstnämnda. Ingen av preparaten kan bota, men en del fick viss lindring i sin hjärntrötthet. 

Mindfulness

Birgitta gick sedan vidare till mindfulness som alternativ eller komplement till medicinsk behandling. Vi som såg föreläsningen fick delta i en mindfulness övning under några minuter, vilken undertecknad kände gav ett skönt inre lugn, minskade stress och ökad energi.

Birgitta gick sedan igenom gynnsamma effekter som mindfulness kan ge, såsom vila till hjärnan, ökad koncentration och minskad oro och stress, för att nämna några.

Hon förklarade att mindfulness kanske inte fungerar för alla, men att många finner det vara en bra metod. Om någon är intresserad av att läsa mer om mindfulness så fick vi tipset från Birgitta att gå in på www.mindfulnessapoteket.se, där man också kan prova på en kort meditation samt anmäla dig till kurser  och utbildningar som bland annat Birgitta håller i.

Birgitta har tillsammans med Lars Rönnbäck gett ut boken ”Den ofattbara hjärntröttheten”, vilken går att köpa på nätet eller i bokhandeln. Birgitta förklarade att trots att hjärntrötthet är så pass vanligt, så saknas det mycket kunskap. Förhoppningen är att denna bok skall kunna bidra till en ökad kunskap och ge inspiration till mer forskning i ämnet.

Birgitta avslutade med att sammanfatta föreläsningen med att man skall respektera och ta sin hjärntrötthet på allvar. Tyvärr finns det ingen mirakelbehandling som kan ta bort hjärntröttheten, men lindring finns. Du måste bara finna det som fungerar för just dig.