Diagnosinriktade aktiviteter

När man drabbas av en skada eller sjukdom är det vanligt att man känner sig ensam. Som anhörig till en drabbad kan det också kännas ensamt och tungt.

Hjälp att hantera vardagen

Ibland kan man känna att personer i ens omgivning har svårt att förstå hur det är att leva med den förändring som skadan/sjukdomen för med sig. 
Som anhörig känner man kanske att orken inte riktigt räcker till och man får skuldkänslor som kan vara svåra att hantera. 

Att ha möjlighet att träffa andra i liknande situation kan hjälpa att ge styrka och kunskap för vardagen. 

Våra Diagnosgrupper

I vår lokalförening har vi flera grupper som träffas regelbundet. Träffarna har olika innehåll, allt från enkel fika till olika föreläsningar. Det gemensamma hos dem som träffas är just diagnosen. Vissa grupper är till för dem med diagnos, vissa grupper är tänkta för anhöriga och ytterligare andra kan vara för en specifik grupp inom en diagnos.