Neurorapporten 2020 har temat rehabilitering.
Neurorapporten 2020 har temat rehabilitering.

Neurorapporten 2020

Neurorapporten 2020 förklarar bland annat varför fler behöver få individuella rehabiliteringsplaner. Rapporten tar också upp vikten av att planerna följs upp och revideras.