Cerebral pares - CP

Cerebral pares eller CP, betyder förlamning orsakad av en hjärnskada under fosterlivet eller tidigt i livet. Många symptom ryms i begreppet.

Symptom vid cerebral pares (CP)

CP-skador kan vara väldigt olika och ger olika symtom i olika grad. Allt från att man har en lindrig CP-skada som till exempel medför att man har en fot som är svag och vrider sig litet inåt till att man har omfattande symptom som drabbar stora delar av kroppen.