Våra Diagnoser

Hos oss finns en bred kunskap kring hur det är att leva med en neurologisk diagnos. Vi har flera engagerade personer som kan svara på frågor gällande specifika diagnoser.

Om du önskar läsa mer om en särskild diagnos eller inte hittar din diagnos på Göteborgs hemsida, kan du kanske hitta den på Riksförbundets hemsida.

Kontaktpersoner i Göteborg för olika diagnoser


CP - Cerebral pares, Daniel Lindstrand e-post: d.lindstrand@mhmail.se

Migrän, Gunnel Mikaelsson tel.: 0702-31 77 14

MS - Multipel Skleros, Kristoffer Norlander tel.: 0761-84 72 88
MS - övriga språk, Desirèe Chalmers tel.: 0735-57 58 08
   Spanska, Italienska, Engelska, samt alla språk från tidigare Jugoslavien

• Inklusionskroppsmyositer, Lena Hellman tel.: 031-15 26 89

Narkolepsi, Lois Bisjö tel.: 0709-26 18 80

NMD - Neuromuskulära sjukdomar, Eva Östholm e-post: eva.ostholm@telia.com

Parkinson, Roar Vik tel.: 0734-33 16 66

Polyneuropati (CIDP), Mikael Fognäs e-post: mikael.fognas@neuro.se

SMA - Spinal Muskel Atrofi, Lars Blomqvist tel.: 0768-52 15 43

Ring eller mejla kansliet för övriga kontaktuppgifter.
Tel: 031-711 38 04
E-post: info.gbg@neuro.se