Neurodagen

Neurodagen infaller den 28 september varje år.

Syftet med Neurodagen är att marknadsföra Neuroförbundet, neurologiska diagnoser och de frågor vi arbetar för.

Neuros föreningar och länsförbund genomför publika aktiviteter, öppna för såväl medlemmar som allmänheten.

Aktiviteter genomförs under perioden 18 september – 3 oktober