Rullstolsdansen i Göteborg
Rullstolsdansarna

Idrottsaktiviteter hos Neuroförbundet Göteborg

Oavsett vilken diagnos du har så är rehabilitering viktigt. Målet med rehabiliteringen är att du ska uppnå bästa möjliga funktionsförmåga, självständighet och delaktighet, både socialt och i samhället.

Rehabiliterande träning

Att röra sig är viktigt för alla människor och för personer med neurologiska diagnoser är det minst lika viktigt. Dessutom är det viktigt att röra sig på rätt sätt för att inte göra mer skada än nytta. Hos oss finns flera olika möjligheter till träning. Personerna som leder verksamheten har goda kunskaper inom sina områden. 

För dig med MS har vi speciellt anpassad gruppträning. Personer med neuromuskulära sjukdomar erbjuds vattengymnastik i varmvattenbassäng. Rullstolsdansen är öppen för alla oavsett diagnos eller skada. 

Landstingen har skyldighet att erbjuda rehabilitering till patienter bosatta i landstinget och rehabiliteringen ska anpassas utifrån dina behov och din livssituation. Det är viktigt att du får vara delaktig i planeringen. 

 

Vad gäller för inomhusidrott under Covid-19 pandemin?


Med anledning av den nya pandemilagen kommer föreningen inte att bedriva några idrottsaktiviteter så länge som Folkhälsomyndighetens och regeringen håller i de strikta regler som just nu föreligger. Vi vill alla kunna återgå till det normala men inte med risk för liv och hälsa.

För träningar och andra idrottsaktiviteter som inte kan bedrivas utomhus gäller de allmänna råden för inomhusaktiviteter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i övrigt. 

Vilka åtgärder har vi tagit för våra idrotter i Corona tider?

  • Vid minsta symtom måste man vara hemma.
  • Man måste vara helt symtomfri i 48 timmar före träningen.
  • Vid ankomst till träningslokalen skall händer, drivringar och handtag spritas.
  • Det är obligatoriskt att tvätta händerna med tvål och vatten innan man blir insläppt i träningslokalen.
  • Samtliga deltagare måste hålla ett gott avstånd till övriga i lokalen.
  • För att undvika risk för smitta ber vi samtliga deltagare att i största möjliga mån undvika att resa kollektiv.
  • Tänk även på att hålla avstånd och följa alla restriktioner även utanför träningslokalen.
  • Ansvarig ledare har rätt att avvisa deltagare som uppvisar symtom som kan kopplas till covid-19.

Innehållsansvarig: Ann-Christin Östlund