Funktionsrättsguiden

Funktionsrättsguiden utgår från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har skrivit under.

Funktionsrättsguiden är framtagen av Funktionsrätt Sveriges projekt "Från snack till verkstad". Den vänder sig till dig som har någon form av funktionsnedsättning och vill veta mer om dina rättigheter och hur du ska göra för att ansöka om stöd eller överklaga beslut från myndigheter.

Funktionsrättsguiden. Där finns också Rapporten "Respekt för dina rättigheter" som Funktionsrätt Sverige tagit fram.