LaSSe Brukarstödcenter

ALS-träffar 2021

Du som har diagnosen ALS - Du som är anhörig

ALS-forum är ett unikt forum som under många år träffats för att tala med någon i samma situation, få värdefulla tips eller information med sig.

Här är höstens datum:

Digitalt:
Tisdag 7 september kl. 13.30 - 15.30
Tisdag 2 november kl. 13.30 - 15.30

På plats:
Tisdag 5 oktober kl. 13.30 - 15.30
Tisdag 7 december kl. 13.30 - 15.30

Platsen: LaSSe Brukarstödcenter, Krokslätts torg 5, Mölndal.

Anmälan: Senast 2 dagar innan respektive träff på telefon 031 - 84 18 50 eller via e-post: brev@lassekoop.se

Länk till Teamsmöten får du senast 1 dag innan.