Lösningsmedelsskada

Vid regelbunden exponering av lösningsmedel under lång tid hinner kroppen inte bryta ner allt. Då skadas hjärna och centrala nervsystemet permanent.

Lösningsmedel använd inom många områden. Organiska lösningsmedel är vätskor som används för att lösa eller förtunna oljor, fetter, gummi och plaster. Ett stort antal ämnen med varierande kemisk struktur täcks av definitionen. Flera vanliga lösningsmedel som t. ex. lacknafta och thinner är blandningar av olika organiska ämnen. Lösningsmedel används i stora mängder på arbetsplatser inom många skilda branscher, bland annat inom måleri, tryckeri, plast- och verkstadsindustrin.

Lösningsmedel kommer in i kroppen via inandningsluften. Har man ett tungt arbete och andas häftigare drar man i sig större mängd ångor. Ämnena tas också upp via huden, när man till exempel tvättar sig med lösningsmedel.

 

Symptom vid lösningsmedelsskada

Man skiljer mellan akuta och kroniska effekter vid en lösningsmedelsskada. Akuta besvär minskar när exponeringen upphör och ger inga bestående men. Kroniska effekter ger en mängd bestående symptom som påverkar hela livssituationen.

Akut effekt kännetecknas av berusningskänsla, yrsel, trötthet, illamående, kräkningsanfall och akut minnespåverkan. Dessa besvär brukar minska när exponeringen upphör och ger oftast inga bestående besvär.

Kronisk effekt efter höggradig exponering under lång tid (minst 10 år) ger en mängd symtom från det centrala nervsystemet: minnes- och koncentrationssvårigheter, trötthet, irritabilitet, ängslan, ökad stresskänslighet, yrsel, hjärtklappning, nedstämdhet, sömnrubbningar och personlighetsförändring. Livskvaliteten kan framför allt försämras av den snabba, svåra uttröttningen och svårigheten att ta in olika intryck, att minnas det som sagts vid tidigare sociala kontakter. Detta gör att fritidssysselsättningar och umgänge med familj och vänner påverkas och man kanske undviker sociala sammanhang.