En ordförande klubba
Foto: pixabay.com

Neuroförbundet Göteborgs styrelse 2021

Kontaktuppgifter

Ordförande:
Kent Andersson
ordforande.goteborg@neuro.se
0708-88 03 10

Vice ordförande:
Sara Ekström
ekstoemsara@gmail.com
0703-08 83 26

Kassör:
Michael Ahlberg
michael.ahlberg@bilia.se
0709-66 51 52

Adjungerad sekreterare: 
Madeleine Kyllerfeldt
E-post: madeleine.gbg@neuro.se
Tel: kontakta kansliet 031-711 38 04

Ledamöter:
Lars Blomqvist
Tor Farbrot, Sjukskriven
Mattias Lärk
Vakant

För uppgifter till övriga ledamöter kontakta kansliet 
Tel. 031- 711 38 04
E-post: info.gbg@neuro.se

Suppleanter:
Erik Dahlström
Margaretha Sahlin

För uppgifter till suppleanter kontakta kansliet
Tel. 031- 711 38 04
E-post: info.gbg@neuro.se

Valberedning inför årsmötet 2022
Madeleine Kyllerfeldt, Sara Ekström och Margareta Svensson
Kontakta kansliet för telefonnummer.