En ordförande klubba
Foto: pixabay.com

Neuroförbundet Göteborgs styrelse 2023

Kontaktuppgifter

Ordförande:
Kent Andersson
ordforande.goteborg@neuro.se
0708-88 03 10

Vice ordförande:
Sara Ekström
ekstoemsara@gmail.com
0703-08 83 26

Kassör:
Agneta Rapp
0733-25 90 96

Adjungerad sekreterare: 
Madeleine Kyllerfeldt
E-post: madeleine.gbg@neuro.se
Tel: kontakta kansliet 031-711 38 04

Ledamöter:
Lars Blomqvist, tel. 0768-52 15 43
Mattias Lärk, tel. 0735-26 56 06
Margaretha Sahlin, tel. 0709-81 54 63
Desirèe Chalmers, tel. 0735-57 58 08

För uppgifter till ledamöter kontakta kansliet 
Tel. 031- 711 38 04
E-post: info.gbg@neuro.se

Suppleanter:
Erik Dahlström
Tor Farbrot
Claes Olsson

För uppgifter till suppleanter kontakta kansliet
Tel. 031- 711 38 04
E-post: info.gbg@neuro.se

Valberedning inför årsmötet 2024
Madeleine Kyllerfeldt, Sara Ekström och Margareta Svensson
Kontakta kansliet för telefonnummer.