En ordförande klubba
Foto: pixabay.com

Neuroförbundet Göteborgs styrelse 2019

Kontaktuppgifter till styrelsen:

Ordförande:
Tor Farbrot
E-post: tor@farbrot.com

Ordinarie ledamöter:

Vice ordförande:
Runa Zetterman
E-post: r.zetterman@hotmail.com
Tel: 031- 87 20 74

Kassör:
Kent Andersson
E-post: kent.andersson@neuro.se
Tel: 0708-88 03 10

Sekreterare: 
Maria Hagsten
E-post: mhnkull@gmail.com
Tel: kontakta kansliet 031-711 38 04

Ledamot:

Michael Ahlberg
E-post: ahlberg.michael@icloud.com
Tel: 0709-66 51 52

Martin Rådberg
E-post:nilserik_66@hotmail.com
Tel: 076-134 51 70

Lars Blomqvist
Kontakta kansliet, tel. 031- 711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se

Suppleanter:
Erik Dahlström
E-post: eeerikda@gmail.com

Ted Ekenberg
Kontakta kansliet, tel. 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se

Patrik Brandby
Kontakta kansliet på tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se

Margaretha Sahlin
Kontakta kansliet på tel. 031 711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se

Valberedning inför årsmötet 2019
Madeleine Kyllerfeldt, Sara Ekström och Margareta Svensson
Kontakta kansliet för telefonnummer.