Rosa spargris och några mynt.
Foto: pixabay.com

Fonder och bidrag i Göteborg

Att få ekonomin att gå ihop när arbetsförmågan är nedsatt är inte alltid så lätt. Kanske behöver du ett hjälpmedel som inte bekostas av samhället eller kanske har ekonomin drabbats för att du inte längre kan förvärvsarbeta.

Här nedan listar vi några av de fonder som riktar sig personer med funktionsnedsättning. När du söker pengar från en fond eller stiftelse är det viktigt att ta reda på vilka ändamål som bidrag kan lämnas för. Läs noga igenom vad fonden eller stiftelsen har för inriktning. Det finns inga hinder att söka från flera fonder för samma ändamål dock är det viktigt att man då anger att man sökt från flera.

Om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning finns det fonder och stiftelser som ger stöd till vård, alternativ vård, rehabilitering, rekreation, läger, vårdresor, hjälpmedel, fritidshjälpmedel, utbildning, dator m.m. Är du ensamstående, förälder eller familj med låg inkomst kan du söka ekonomiskt stöd till kläder, hyra, heminredning, hushållsmaskiner, ombyggnad, resor, m.m. 

För att hitta fler fonder och stiftelser rekommenderar vi att man söker via Google, använd med fördel några av de ord vi listat ovan. 

Du som är medlem kan även få hjälp via vår Råd- & Stödverksamhet, Kompassen.

 

Fonder och stiftelser som söks via Neuroförbundet Göteborg

Hilda Henrikssons Fond

Fonden ger bidrag i första hand till personer som har multipel skleros eller cerebral pares, men även annan neurologisk diagnos godtas, (ej neuropsykiatrisk diagnos som ADHD eller autism). Sökande ska vara bosatt i Göteborg med kranskommuner och vara ekonomiskt behövande. 

Ansökan ska vara fonden tillhanda senast 15 mars eller 15 oktober. 

Endast mindre belopp delas ut.
Ansökningsblankett hittar du högst upp till höger i rosa rutan på den här sidan.

OBS! Viktigt att du använder just den blanketten när du ansöker. Endast den blanketten gäller.

Frågor om fonden besvaras av Caroline Persson på telefon 031-711 38 04, eller e-post: kompassen.gbg@neuro.se

Stiftelsen Professorskan Betzie Johanssons MS-donation

OBS! Gäller för barn under 18 år.

Stiftelsens huvudsakliga syfte är att främja vård av barn som drabbats av MS eller CP.

Sista ansökningsdag är 15 april.

Ansökningsblankett hittar du högst upp till höger i den rosa rutan på den här sidan.
Behöver du hjälp med ansökan eller har frågor, kontakta kansliet på tel. 031-711 38 04

 

Fonder och stiftelser vi kan rekommendera

Norrbacka - Eugeniastiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder.

Sista ansökningsdatum för enskilda personer är den 28 februari.

På deras hemsida finns mer info och ansökningsblankett

Norrbacka-Eugeniastiftelsen tel. 08-751 18 29
E-post: info@norrbacka-eugenia.se


Petter Silfverskiölds Minnesfond

Bidrag ur denna fond kan sökas till barn och ungdomar under 25 år med sjukdom eller funktionsnedsättning. Bidragen ska gå till vård, rekreation, förbättring av sociala förhållanden eller till trivselskapande åtgärder. Sökande ska vara bosatt i Göteborg eller Bohuslän.

Mer information och ansökningsblankett hittar du här.

Eller kontakta Lotta Vesterlund på tel. 0790-12 98 90 

Sista ansökningsdag mellan den 1 januari och 10 mars.

 

Änggårdsstiftelsen

Stiftelsens huvuduppgift är att underlätta för fysiskt funktionsnedsatta människor, särskilt rörelsehindrade. Bidrag lämnas till studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. 

Bidrag lämnas främst till funktionshindrade enskilda personer med rörelsehinder och deras organisationer. Inom ett geografiskt område som idag motsvarar Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Mer information och ansökningsblankett finns här

 

Fonder till förmån för forskning inom Neurologiska sjukdomar

Muskelfonden

Insamlingsstiftelsen Forskningsfonden för neuromuskulära sjukdomar. Fonden delar ut medel till vetenskaplig forskning om muskelsjukdomar. Till muskelsjukdomar hör bl. a muskeldystrofi, muskelatrofi, neuropatier och myositer. Forskningen ska ske i Västsverige.

Gåvor tas tacksamt emot till fondens plusgiro: 90 08 39 - 9

För mer information kontakta Eva via mejl: eva.ostholm@telia.com
eller besök fondens hemsida

Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings- & Byggnadsfonder

Stiftelsen har till ändamål att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning angående organiska nervsjukdomar, företrädesvis multipel skleros och deras behandling.

Riktlinjer och ansökningsanvisningar hittar du här.

För mer information kontakta kansliet tel. 031-711 38 04 eller kontakta oss via e-post: info.gbg@neuro.se

Innehållsansvarig: Ann-Christin Östlund

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet