Penna i hand mot kvitta och del av miniräknare
Foto: pixabay.com

Fonder och bidrag i Göteborg

Att få ekonomin att gå ihop när arbetsförmågan är nedsatt är inte alltid så lätt. Kanske behöver du ett hjälpmedel som inte bekostas av samhället eller kanske har ekonomin drabbats för att du inte längre kan förvärvsarbeta.

Här nedan listar vi några av de fonder som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. När du söker pengar från en fond eller stiftelse är det viktigt att ta reda på vilka ändamål som bidrag kan lämnas för. Läs noga igenom vad fonden eller stiftelsen har för inriktning. Det finns inga hinder att söka från flera fonder för samma ändamål dock är det viktigt att man då anger att man sökt från flera.

Om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning finns det fonder och stiftelser som ger stöd till vård, alternativ vård, rehabilitering, rekreation, läger, vårdresor, hjälpmedel, fritidshjälpmedel, utbildning, dator med mera Är du ensamstående, förälder eller familj med låg inkomst kan du söka ekonomiskt stöd till kläder, hyra, heminredning, hushållsmaskiner, ombyggnad, resor med mera. 

För att hitta fler fonder och stiftelser rekommenderar vi att man söker via Google, använd med fördel några av de ord vi listat ovan. 

Du som är medlem kan även få hjälp via vår Råd- & Stödverksamhet, Kompassen.

Innehållsansvarig: Ann-Christin Östlund