Minnesord Helena Hermansson

Helena Hermansson som arbetade på Neuroförbundet Göteborgs kansli 2002 - 2013 har avlidit efter en tids sjukdom. Hon arbetade som ­kurator på föreningens råd och stödverksamhet Kompassen. Helena hjälpte medlemmar att hitta en ny väg eller riktning i livet efter att man fått en diagnos.

Under alla de år som Helena var vår råd- och stödperson hos oss ­träffade hon många av våra medlemmar. Hennes stödsamtal betydde mycket, inte minst genom att hon var positiv och hade lätt till skratt. Flera medlemmar blev också hennes nära vänner. Helena blev 75 år gammal.

Vi i styrelsen och på kansliet är mycket tacksamma för allt Helena gjort för våra medlemmar och för vår förening.

Kent Andersson
ordförande