En kompass foto:pixabay.com
Foto: pixabay.com

Kompassen Råd & Stöd

Kompassen är en av våra viktigaste verksamheter och vänder sig till dig som behöver Råd & Stöd, Information, Hjälp med ansökningar ur fonder med mera.

Till höger finner du några av de artiklar som Caroline skrivit om de föreläsningar som föreningen arrangerat.

Kompassen började som ett projekt men är numera en del av föreningens ordinarie verksamhet och utgörs av tre delar:

  • Hjälpa dig hitta rätt i livet utifrån din diagnos och dina förutsättningar.
  • Informera om dina rättigheter, olika stödinsatser av både praktisk och ekonomisk natur, pension, hjälpmedel, bilstöd, lagar med mera.
  • Samtalsstöd - Någon att tala med.

Kontaktperson: Caroline Persson.

Caroline är beteendevetare, samtalspedagog och certifierad handledare i sorgbearbetning. 

Telefon: 031-711 38 04
Telefontid: måndag till torsdag 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
E-post: kompassen.gbg@neuro.se

Besök endast med tidsbokning!