Minnesord Oluf Andersen

Professor emeritus Oluf Andersen, förtroendeläkare i Neuroförbundet Göteborg under ca 40 år har ­avlidit efter en tids sjukdom. Oluf som föddes 1941 dog strax före sin 82-årsdag.

Vi är många i Neuroförbundet som har lärt känna och uppskattat Oluf som vän, neurolog­specialist och förtroendeläkare i vår förening. Oluf har betytt mycket för Neuroförbundet ­Göteborg. Redan som ung nyutexaminerad ­läkare kom han 1968 från Köpenhamn till SU i ­Göteborg för att påbörja sin vidareutbildning till neurologspecialist och forskare. Tidigt väcktes hans intresse för forskning om sjukdomen MS. Han disputerade 1980 och utsågs till docent 1985. Oluf var en varm person med stort hjärta för sina patienter vilket jag själv fick uppleva när jag blev diagnostiserad med MS 1997. Oluf var min första behandlande neurolog och de många och långa besöken hos honom gav mig hoppet tillbaka när livet kändes som svårast. Det var uppenbart att Oluf tillhörde den äldre generationens universitetsläkare där forskning, undervisning, handledning och patientbesök inte hade några gränser. Besöken hos honom kunde ibland ske på sena kvällar och man fick intryck av att han tillbring­ade mer eller mindre all sin tid på sjukhuset.

Under nästan hela sin yrkesverksamma tid var Oluf engagerad i Neuroförbundet. Han blev ­tidigt konsultläkare för rehabiliteringsenheten ­Strannegården på Onsalahalvön, styrelserepresentant i Dolores och John Johanssons stiftelse, styrelsemedlem och rådgivare i Stiftelsen ­Göteborgs MS-förenings Forsknings- och Byggnadsfonder.

I maj 2002 utsågs Oluf till Göteborgs Universitets första professor i allmän neurologi med speciell inriktning på MS. Professuren tillkom bland annat på initiativ av Neuroförbundet Göteborg som ordnade med viss finansiering av tjänsten.

Olufs stora kunskap om aktuell forskning gjorde att han blev en mycket uppskattad föreläsare. När han började föreläsa för Neuroförbundet fanns ännu inga godkända behandlingar för MS-patienter. När han senare hoppfullt beskrev kommande bromsmediciner samlades oftast långt över 100 medlemmar på hans föreläsningar.

I början av 2000-talet presenterade han ­lovande hoppfull forskning om kommande tablett­behandlingar som var efterlängtade av våra medlemmar. Under sina mer än 20 år som professor presenterade Oluf ny forskning för våra medlemmar som senare ledde fram till nuvarande 20-­talet bromsande behandlingar mot MS.

Nu när han gått bort är saknaden stor i vår ­förening.

Kent Andersson
ordförande

Innehållsansvarig: Ann-Christin Östlund