Vi kan rekommendera

Norrbacka - Eugeniastiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsenedsättning.

Sista ansökningsdatum för enskilda personer är den 28 februari.

På deras hemsida finns mer info och ansökningsblankett

Norrbacka-Eugeniastiftelsen tel. 08-751 18 29
E-post: info@norrbacka-eugenia.se


Petter Silfverskiölds Minnesfond

Bidrag ur denna fond kan sökas till barn och ungdomar under 25 år med sjukdom eller funktionsnedsättning. Bidragen ska gå till vård, rekreation, förbättring av sociala förhållanden eller till trivselskapande åtgärder. Sökande ska vara bosatt i Göteborg eller Bohuslän.

Sista ansökningsdag mellan den 1 januari och 10 mars.

Mer information och ansökningsblankett hittar du här.

Eller kontakta Lotta Vesterlund på tel. 0738- 97 27 86 

Änggårdsstiftelsen

Stiftelsens huvuduppgift är att underlätta för fysiskt funktionsnedsatta människor, särskilt rörelsenedsättning. Bidrag lämnas till studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. 

Bidrag lämnas främst till funktionsnedsatta enskilda personer med rörelsenedsättning och deras organisationer. Inom ett geografiskt område som idag motsvarar Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Mer information och ansökningsblankett finns här