Om Neuroförbundet Göteborg

Neuroförbundet Göteborg är till för att stödja och vägleda dig som har en neurologisk diagnos eller är anhörig.

Hos oss finns både kunskap och medmänsklighet som underlättar för dig i din nya livssituation. Vi är cirka 1100 medlemmar, vårt område är Göteborg med omnejd men du som bor längre bort är också välkommen att vara med. Vi erbjuder massor med aktiviteter, både diagnosinriktade och allmänna. 

Vi är till för dig och hoppas kunna hjälpa dig och som medlem hjälper du oss att bli ett starkare kort i opinionsbildningen.

Kunskap gör dig bättre rustad

Ju mer du vet om din diagnos, desto bättre rustad är du att hantera det som den för med sig.
Inom Neuroförbundet Göteborg finns många olika sätt att nå kunskap. 

Tillsammans med sjukvården och andra aktörer anordnar föreningen föreläsningar, seminarier och konferenser som berör medlemmarnas och anhörigas situation. I studiecirklar och samtal med medmänniskor som haft sin sjukdom eller skada under lång tid kan du få stöd, tips och råd som kanske inte finns i informationsmaterial eller inom vården.

Kunskapen bland de anställda på kansliet är också stor och i de fall vi inte har svaret på en fråga, kan vi hänvisa dig vidare.

Som medlem får du Neuroförbundet Göteborgs egen tidning, Kontakten, åtta gånger om året. Den innehåller information om våra aktiviteter och resor, nyheter om föreningen, reportage med mera.

Fyra gånger per år får du också Reflex magasin, Neuros tidning på riksplanet. Den innehåller information om bland annat neurologiska sjukdomar och skador, forskning, hjälpmedel, intressepolitiska frågor och personporträtt.

 

 


 

Innehållsansvarig: Ann-Christin Östlund