Om Neuroförbundet Göteborg

Neuroförbundet Göteborg är till för att stödja och vägleda dig som har en neurologisk sjukdom/skada.

Hos oss finns både kunskap och medmänsklighet som underlättar för dig i din nya livssituation. Vi är cirka 1100 medlemmar. Vårt område är Göteborg med omnejd men du som bor längre bort är också välkommen att vara med. Vi erbjuder massor med aktiviteter, både allmänna och diagnosinriktade. 

Vi är till för dig och hoppas kunna hjälpa dig och som medlem hjälper du oss att bli ett starkare kort i opinionsbildningen.

Kunskap gör dig bättre rustad

Ju mer du vet om din diagnos, desto bättre rustad är du att hantera det som den för med sig.
Inom Neroförbundet Göteborg finns många olika sätt att nå kunskap. Genom broschyrer, kompendier, böcker, filmer och hemsidor kan du lära dig mer om din diagnos.

Tillsammans med sjukvården och andra aktörer anordnar föreningen föredrag, seminarier och konferenser som berör medlemmarnas och anhörigas situation. I studiecirklar och samtal med medmänniskor som haft sin sjukdom eller skada under lång tid kan du få stöd, men även tips och råd som kanske inte finns i informationsmaterialet eller inom vården.

Kunskapen bland de anställda på kansliet är också mycket stor och i de fall de inte har svaret på en fråga, kan de hänvisa dig vidare.

Som medlem får du Neuroförbundet Göteborgs egen tidning, Kontakten, nio gånger om året där du b la får information om våra aktiviteter och resor, tips på kulturevenemang, nyheter om föreningen, samhällsinformation, mm.
Sex gånger per år får du Reflex, Neuroföbundets tidning på riksplanet, med information om bl a neurologiska sjukdomar och skador, om forskning, hjälpmedel, intressepolitiska frågor och personporträtt.