Datorskärm med rapport synlig. Kaffekopp i bakgrunden

Resultat från vår undersökning av läget för neurologisk rehabilitering för våra medlemmar 2021

Neuroförbundet i Göteborg skickade före sommaren ut en enkät till samtliga medlemmar som registrerat sin e-postadress. Enkäten handlade om rehabilitering, då hela året hos Neuroförbundet i Göteborg har sitt fokus på denna fråga.

Många av Neuroförbundets medlemmar har dålig tillgång till rehabiliterande åtgärder visar den enkät som vi skickade ut.

Frågor ställdes inom områdena:

  • Finns det något personligt värde i rehabilitering
  • Om man blivit erbjuden rehabilitering
  • Finns det någon träningsplan
  • Om man har någon form av aktiv rehabilitering nu
  • Vad behöver man för att kunna träna
  • Hur nöjd man är i den mån man har tillgång till rehabilitering
  • Orsaken till att man inte tränar nu
  • Den egna möjligheten att själv påverka

Värdet av personlig rehabilitering
En absolut majoritet (82%) anser att personlig rehabilitering skulle kunna göra så att man klarar vardagen bättre, får en bättre fysik och må bättre samt få en mer aktiv fritid.

Erbjudande om rehabilitering
Nästan hälften har inte fått information om neurologisk rehabilitering och ca två tredjedelar har inte blivit erbjudna sådan form av träning.

Träningsplan
Ca hälften svarar att de inte fått någon individuell träningsplan upprättad.

Aktiv rehabilitering nu
I linje med svaren om erbjudande om rehabilitering är det över 60% som inte har någon form av träning idag.

Vad behöver man för att kunna träna
Flertalet anger att ett individanpassat träningsprogram, stöd av utbildad rehabiliteringspersonal samt tillgång till anpassad miljö skulle öka möjlighet till träning. Många önskar att få träffa en fysioterapeut för att komma igång med sin träning.

Nöjdhet med den rehabilitering man ändå får
En tredjedel är missnöjda med den rehabilitering de ändå får medan det bara är ca 7% som är mycket nöjda.

Varför tränar man inte
Dålig information om den rehabilitering som finns samt att man inte bett om att få träna. Orkar inte eller finns inte möjlighet på grund av familjesituation.

Hur ser man på sina egna möjligheter att påverka
Ca hälften anser att de kan i mer eller mindre grad påverka sina möjligheter till rehabilitering medan resten tycker att det ganska eller mycket svårt att påverka.

Slutsats
Neuroförbundet i Göteborg anser att det är mycket viktigt att de som har en neurologisk diagnos skall få möjlighet till bra anpassad träning. Därför har vi skickat ut denna enkät för att ta reda på hur det står till. Det verkar finnas en hel del att göra för att bättra på förutsättningarna för en fungerande, individanpassad träning. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att sätta fokus på denna viktiga sak. Det är anmärkningsvärt att över 60 inte fått erbjudande om rehabilitering.

Av de 112 som svarade var två tredjedelar kvinnor, fler än hälften var över 50 år och ca hälften hade MS.

Vid pennan:
Sara Ekström
Vice ordförande

 

Innehållsansvarig: Ann-Christin Östlund