Anmälnings- & Avbokningsregler

Vi önskar här klargöra vilka regler Neuroförbundet Göteborg har vid deltagande på våra aktiviteter, arrangemang och resor.

Reglerna är framtagna för allas trevnad och för att skydda både medlemmar och förenings ekonomi.

Regler vid anmälan

 • En anmälan är alltid bindande
 • Deltagande ska i de flesta fall anmälas via länk på hemsidan.
  Skriftlig bekräftelse kan du begära vid anmälningen från Enalyzer som mottagningskvitto.
  (Har du ingen möjlighet att göra detta kan du kontakta kansliet på telefon eller e-post).
 • Medföljande ledsagare/ assistenter/ närstående måste också alltid anmälas.
 • Till alla aktiviteter måste medlemmen uppge eventuella anpassningar.
 • I de fall en deltagaravgift finns, ska denna betalas in i samband med din anmälan.
 • Varje aktivitet har information om betalningsförfarande (Plus Giro eller swish).
 • Vid inbetalningar måste aktivitetens namn samt namnet på dem betalningen avser anges.
 • Om vi saknar din betalning kommer vi först att försöka nå dig. Sedan lämnas platsen över till eventuell reserv.

 

Regler för avbokning

Reglerna gäller generellt med vissa undantag som anges för respektive aktivitet.

 

Mindre möten och aktiviteter i föreningslokalen:

 • Avbokning måste göras till kansliet eller ansvarig ledare senast dag före aktiviteten.
 • Deltagaravgift återbetalas endast vid sjukdom.

Större arrangemang som föreläsningar, konferenser och resor:

 • Vid händelse av bokningsavgift återbetalas denna ej vid avbokning.
 • Avbokning senare än 30 dagar kan göras mot uppvisande av läkarintyg.
 • Vid avbokning mer än 14 – 30 dagar innan arrangemanget återfås hela deltagaravgiften.
 • Vid avbokning 7 – 13 dagar före arrangemang återfås 50 % av deltagaravgiften.
 • Avbokning vid färre än 7 dagar före arrangemang ges ingen återbetalning.

Vid resa rekommenderar vi att deltagaren ser över sin privata reseförsäkring.

Innehållsansvarig: Ann-Christin Östlund