Neurorapporten 2021 har temat rehabilitering.
Neurorapporten 2021 har temat rehabilitering.

Neurorapporten 2021

Neurorapporten 2021 undersöker den ojämlika tillgången till neurologisk rehabilitering. Tillgången till rehabilitering och enskildas förutsättningar att upprätthålla förmågor brister på många håll. Dessutom skiljer det sig åt både beroende på var de bor och vilken diagnos de har.

Innehållsansvarig: Ann-Christin Östlund