Tittar mot ett gult hus med många fönster i en lummig miljö.
Valjeviken ligger i Sölvesborg, Blekinge. Alldeles intill havet och med bokskogen inpå knutarna. Här finns en anläggning fylld av möjligheter, inte minst för dig som har en funktionsnedsättning. Neuros länsförbund står som huvudman för verksamheten.

Valjeviken får fortsatt förtroende av Västra Götaland

Under de senaste åren har Valje­viken­ haft ett gott samarbete med Västra Götalandsregionen kring extern inneliggande och specialiserad rehabilitering.

En pandemi kom visserligen i vägen vilket gjorde att det periodvis har pausats eller att patienter har känt sig obekväma att åka i väg på rehabilitering.

Regionen har i sina utvärderingar funnit sig väldigt nöjda med Valje­vikens insatser och nu skrivit nytt utökat avtal kring rehabilitering.

Det nya avtalet sträcker sig under tiden 210915–230914 med möjlighet till två års förlängning à 1 år. Valjeviken förbinder sig att under denna tid bl.a. erbjuda rehabiliterande insatser för vuxna med neurologiska sjukdomar/skador. Avtalet omfattar dessutom vuxna med reumatiska inflammatoriska ledsjukdomar, vuxna med multipla traumatiska skador, vuxna med lymfödem samt barn och ungdomar med reumatiska inflammatoriska ledsjukdomar. Nedan presenteras avtalet avseende neurologisk rehabilitering.

Västra Götaland har ett antal krav på anläggningen, villkor som Valje­viken uppfyller.
Av dessa kan nämnas:

 • Anläggningens alla utrymmen såväl inne som ute ska vara väl anpassade.
 • Det ska vara helpension där näringsriktig kost ingår i god överenskommelse med Nord­iska näringsrådet och livsmedelsverkets rekommendationer. Vid behov av medicinskt motiverad specialkost ska sådan kunna erbjudas t.ex. glutenfri, laktosfri och diabeteskost.
 • I samtliga utrymmen såväl inom- som utomhus ska rökförbud råda.
 • Rehabiliteringsanläggningen ska erbjuda boende i enkelrum med egen toalett och fristående dusch.
 • Möjlighet till förhöjning av toalettstol, sängar och ­stolar­ samt tillgång till specialmadrass och kudde ska finnas.
 • Det ska finnas möjlighet till temperaturreglering i deltagarens boende.
 • Det ska finnas telefon/larm på rum och badrum alternativt bärbart larm. Deltagaren ska i eller i nära anslutning till rummet ha tillgång till eget låst värdeskåp.
 • Tillgång till kylutrymme ska finnas för deltagarens personliga behov.
 • Medföljande assistenter ska erbjudas boende. Västra Göta­landsregionen står inte för kostnaden för assistenter och inte för kostnader för medföljande anhörig till vuxna deltagare.
 • Tillgång till internet ska finnas och det ska finnas ett nätverk med god kapacitet så att deltagaren kan koppla upp sig med privata datorer, surfplattor eller liknande. Allmän dator med internetuppkoppling ska finnas att tillgå för deltagare som så önskar.
 • För arbetsterapi och fysioterapi ska det finnas särskilt avsedda lokaler samt tillhörande utrustning.
 • Valjeviken ska tillhandahålla uppvärmd anpassad bassäng inomhus med en temperatur mellan 33-35 grader Celsius. För deltagare som behöver det ska vattnet kunna anpassas till en lägre temperatur (28 grader Celsius).
 • Det ska finnas personal som ordnar gemensamma aktiviteter och/eller utflykter, till en rimlig kostnad för deltagaren. Detta ska erbjudas minst en vardagskväll per vecka och minst en per helg.

Valjeviken erbjuder, som mer­värde­ i avtalet, självträning i bassäng vissa dagar med kontinuerlig tillsyn av personal. Och under sommarhalvåret kan Valjeviken även erbjuda träningsbassäng utomhus.

Det ska finnas tillgång till motions­lokal med redskap och träningsmaskiner för självträning under kvällar och helger utan extra kostnad för deltagaren.

Andra krav är att det ska finnas ett rehabiliteringsteam bestående av sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut samt sjuksköterska. Teamet ska kunna konsultera läkare. Eftersom Valjeviken sedan tid­igare har jobbat med multimodala rehabteam och sedan utvecklat den metodiken hade Valjevikens överläkare Titti Mattsson allt på plats redan innan detta nya avtal. Genom att Titti också är verksamhetschef för både rehabiliteringen och Valjehälsan, med sina 8500 patienter, kan resurserna samutnyttjas på ett optimalt sätt.
Teamet jobbar med individuella rehabiliteringsplaner utifrån diagnos, anamnes och remiss med konkreta mål och delmål utifrån varje enskild patient. Valjeviken erbjuder även legitimerad logo­ped vid behov.

De schemalagda träningstillfällena ska vara fyra stycken per dag varav minst ett tillfälle ska vara individuellt med legitimerad personal. Du som patient ska kunna tillgodogöra dig intensiv träning, individuell såväl som i grupp.

Valjeviken ligger i Sölvesborg, Blekinge. Alldeles intill havet med bokskogen inpå kunutarna. Här finns en anläggning fylld av möjligheter, nte minst för dig som har en funktionsnedsättning. Neuros länsförbund står som huvudman för verksamheten.

Med intensiv träning avses träning på heltid 4-5 pass/ dag, 5–6 dagar i veckan. Obligatoriska föreläsningar ingår och kan förläggas kvällstid. En sammanfattande epikris skriven av legitimerad personal innefattande hela rehabiliteringsperioden ska inkluderas i den behandlingsrapport som går tillbaka till beställaren.

Hur gör man för att söka ­rehabilitering?

Om du som har en neurologisk diagnos vill söka till Valjeviken finns det upparbetade rutiner. En patientansökan (se adress efter artikel) finns på VGRs hemsida.

Du ska själv fylla i patientansökan som du tar med vid besök hos din behandlande läkare (behöver inte vara specialist) som skriver remiss och skickar din ansökan tillsammans med remissen till det sekretariat som du tillhör.

Uttagningar görs av specialist­läkare tillsammans med sekretariatets handläggare baserat på den medicinska bedömningen och prioritering av de remisser/ patientansökningar som har inkommit. Specialistläkaren fattar det medicinska beslutet och detta kan inte överklagas.

Beslut meddelas per post. Har du beviljats en rehabiliteringsperiod­ får du information från både sekretariatet och anläggningen. Efter uttagning får du kallelse från Valjeviken.

Vid ett positivt beslut från VGR har Valjeviken tre månader på sig att erbjuda en rehabiliteringsperiod. Valjeviken är skyldig att av patienter ta ut avgift för hälso- och sjukvård.

Deltagarens läkemedelsförsörjning under vårdtiden ska ske genom förskrivning av dennes ordinarie behandlande läkare på hemorten.

För att få neurologisk rehabilitering ska du vara minst 18 år, medicinskt utredd och stabil i din sjukdom.

Stor vikt läggs vid patientens egna insatser för sin rehabilitering på hemmaplan innan man ansöker om extern rehabilitering. Rehabilitering på hemmaplan är alltid första insatsen men det handlar också om att kunna behålla de positiva effekterna efter rehabiliteringen.

Vid tangenterna:
Eric Sandström - bitr. rektor/ verksamhetschef folkhögskola
Valjeviken Sölvesborg

 

Sekretariat Göteborg
Administrativa enheten för externa rehabiliteringsprogram
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon: 031-342 25 80

 

På den här länken hittar du ett formulär till patientansökan:

https://www.1177.se/globalassets/1177/regional/vastra-gotaland/media/dokument/patientansokanallm.pdf