Är du ung med CMT/ PNP?

Har du CMT eller annan typ av Polyneuropati och är mellan 20 - 40 år?

Skulle du vara intresserad av gruppträffar för att träffa andra i liknande situation?

Kontakta i så fall Madeleine eller Caroline på kansliet telefon 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se