Utter som spelar ukulele vid vattenbrynet.
Den här fina bilden skickar vi som tackkort.

Ge en gåva till forskning om neurologiska sjukdomar

Din gåva hjälper oss att fullgöra föreningens syfte.

Att bistå personer med neurologiska sjukdomar och skador att få en fungerande och meningsfull livssituation.

Med hjälp av din gåva kan vi stödja forskningen kring neurologiska diagnoser.

Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings- & Byggnadsfonder

Stiftelsen har till ändamål att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning angående organiska nervsjukdomar, företrädesvis MS, multipel skleros, och deras behandling. Att verka för utbyggnad och förbättring av vårdresurserna för behövande personer, som lider av organisk nervsjukdom.
Plusgiro: 1 21 30-1

Muskelfonden

Är en insamlingsstiftelse som har till ändamål att samla in pengar till forskning om neuromuskulära sjukdomar:

Plusgiro: 90 08 39 - 2
Hemsida: www.muskelfonden.com

Vill du läsa mer om fonderna kan du göra det här.

 

När du skickar en gåva via oss:

Kan du välja på tre olika sätt att lämna informationen på.

  • via e-post info.gbg@neuro.se
  • kontakta kansliet på telefon 031-711 38 04, eller
  • fylla i formuläret nedan

Det är viktigt att du ger oss följande information:
Namn och adress till personen gåvan avser, ditt namn och adress samt vilken typ av forskning du vill stödja. 

Tack för din omtanke.
Vi kommer att återkomma till dig så snart som möjligt. 

Innehållsansvarig: Ann-Christin Östlund